• Home
  • news
  • Сторожук Світлана Володимирівна

Сторожук Світлана Володимирівнадоктор філософських наук, професор

 

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2013 р.) (Постанова Верховної Ради України № 40-VІІІ від 23 грудня 2014 р.). 

Стипендіат Верховної Ради України (Постанова № 689-VIII від 5 вересня 2015 року)

Нагороджена Орденом святих Кирила і Мефодія 

 

  • Член спеціалізованої вченої ради К 26.053.12 
  • Член комісії МОН України з проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету України. (Гуманітарні науки)
  • Член комісії МОН України з проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок, які фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету України. (Гуманітарні науки).
  • Експерт Національного фонду досліджень України
  • Член журі VІІ Всеукраїнської олімпіади з філософії для школярів.

 

Член редколегії наукових журналів:

  • Політологічний вісник https://zpv.knu.ua/index.php/pb/about/editorialTeam
  • Українська Полоністика. http://polonistyka.zu.edu.ua/ 
  • Науковий журнал «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія». http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/about/history#redakciyna

 

Викладає авторський курс «Українська та зарубіжна культура»

 

Стажування та підвищення кваліфікації: 

Підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетенцій викладача, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 р. (свідоцтво).

«Європейський Союз та Візантія – культурне надбання, історія та перспективи», Литва, Вільнюс, 2016 р. (сертифікат).

«Педагог-лідер: інноваційні підходи до освітньої діяльності», Полтава, Україна, 2021 р. (свідоцтво)

«Моральні проблеми модерної культури», Вільнюс, Литва, 2021 р.

 

 

Researcher ID E-1436-2016

ORCID ID 0000-0002-7947-6268

 

Є автором/співавтором близько двохсот наукових праць, в тому числі статей, науково-методичних праць, начальних посібників та монографій.

Більш детально з працями автора можна ознайомитися у базі публікацій:

НБУ імені В. Вернадського http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe

Google Академія – Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?User=Hc5U8JQAAAAJ&hl=uk

e-mail: svitlanastorozuk@gmail.com

телефон кафедри: 044-339-34-67