Documents

 

Документи для прийняття дисертації до захисту:

 1. Текст дисертаційної роботи, оформлений відповідно до вимог (не переплетений).
 2. Автореферат, оформлений відповідно до вимог, з підписом наукового керівника/консультанта (роздрукований у форматі А4).
 3. Рекомендація до захисту (витяг з протоколу засідання кафедри) (2 прим.).
 4. Витяг про складання кандидатських іспитів (2 прим.).
 5. Довідка про навчання в аспірантурі.
 6. Особовий листок обліку кадрів, фотографія (2 прим.).
 7. Диплом про вищу освіту, диплом кандидата наук, атестат доцента та по 2 копії, завірені нотаріусом.
 8. Оригінали друкованих праць та їх завірені копії (у заст. декана з наукової роботи).
 9. Відгук наукового керівника, завірений, з печаткою факультету.
 10. Копія паспорту, завірена за місцем роботи.
 11. Для здобувачів докторського ступеня: автореферат кандидатської дисертації, примірник монографії, список розсилки монографії.
 12. Заява проректору з наукової роботи.
 13. Заява голові спеціалізованої вченої ради.
 14. Відомості про опонентів (3 прим.).
 15. Висновок експертної комісії (3 прим.).
 16. Протокол спеціалізованої вченої ради про прийняття до захисту (3 прим.).
 17. Повідомлення МОН (3 прим.).


Документи на захист:

 1. Список розсилки авторефератів (2 прим.), автореферат розсилається не пізніше, ніж за місяць до захисту.
 2. Переплетений примірник дисертації та 2 автореферати у бібліотеку не пізніше, ніж за місяць до захисту. Взяти довідку з бібліотеки.
 3. Відгуки офіційних опонентів не пізніше, ніж за 10 днів до захисту. Підписані, завірені за місцем роботи опонента, з гербовою печаткою установи, зареєстровані у канцелярії університету.
 4. Відгуки на автореферат до дня захисту не менше, ніж 3.
 5. Два оголошення про захист: за 7 днів на дошці оголошень факультету, у день захисту на двері 330 ауд.
 6. Картка присутності членів ради (4 прим.).
 7. Протокол лічильної комісії (4 прим.).
 8. Бюлетені для таємного голосування (20 прим.), три конверти для бюлетенів.
 9. Проект висновку спецради та автореферати на захист: 20 примірників.
 10. Диктофон, касети, відповідальний за запис.
 11. Оплата опонентам (дані, довіреність, НДЧ).


Документи після захисту:

 1. Стенограма і фонограма.
 2. Висновок вченої ради.
 3. Реєстраційно-облікова карта (форма 15).
 4. Облікова картка здобувача (НДЧ).
 5. Довідка УКР НІТІ.
 6. Супровідний лист (НДЧ), описи документів для ДАК і архівний.