ІІІ КУРС (Бакалавр 2021)

 

Науковий образ світу
Історія культурологічних вчень
Соціологія культури і мистецтва
Теоретична культурологія
Культура повсякденності
Виробнича практика
Корпоративна культура
Філософська антропологія
Людина в полікультурному суспільстві
Курсова робота з теоретичної культурології
Теорія масової культури

Історія культурологічних вчень

Виробнича практика

Людина в полікультурному суспільстві

Іноземна мова

Науковий образ світу

Соціологія культури

Теоретична культурологія

Соціальна філософія

Курсова робота з теоретичної культурології

Екологія культури і екоетика

 

Спеціалізований блок Теоретична культурологія

Арт-менеджмент

Культурні дослідження символів

Культурна спадщина і народне мистецтво світу


Спеціалізований блок Прикладна культурологія

Прикладна культурологія та візуальна антропологія

Менеджмент культурних проектів та виставково-експозиційні практики

Психологічні технології роботи з персоналах в закладах культури


Блок дисциплін Українська культура

Трансформації міфів в культурі

Проблеми національної ідентичності в українській літературі

Філософська та культурна спадщина слов'янського національного Відродження


Вибіркові дисципліни

Практикум з менеджменту культурних проектів

Практикум з арт-менеджменту


Загальна та соціальна психологія

Історія моральнісної культури

Критичне мислення: теорія та практика

Релігійна етика й аксіологія

Сценічна майстерність

Демократія: від теорії до практики 

Рекламний менеджмент

Соціологія

Соціальна етика

Конфліктологія

Утопія vs антиутопія в історії філософії

Екополітика

Риторика