Публичная защита диссертации Батрименко О.В.ОГОЛОШЕННЯ

22 квітня 2013 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.41

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 327

відбудеться  захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук

за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси на тему: 

БЮРОКРАТІЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

Батрименка Олега Володимировича

Науковий консультант: доктор політичних наук, професор  Цвих  Володимир  Федорович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри політології. 

Офіційні опоненти:

доктор політичних наук, професор Бортніков Валерій Іванович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри політології;

доктор політичних наук, професор Латигіна Наталія Анатоліївна, Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри філософських та соціальних наук;

доктор політичних наук, професор Тупиця Олег Леонідович, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, професор кафедри політології.