Конверський А.Є. Логіка: підручник. – 2‐ге вид. виправлене / А. Є. Конверський. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2017. 391 с.

РАЗДЕЛ 1
РАЗДЕЛ 2
РАЗДЕЛ 3
РАЗДЕЛ 4 
РАЗДЕЛ 5 
РАЗДЕЛ 6
РАЗДЕЛ 7 
РАЗДЕЛ 8
РАЗДЕЛ 9
РАЗДЕЛ 10
РАЗДЕЛ 11