Дні науки філософського факультету - 2012


ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
18-19 КВІТНЯ 2012 РОКУ ПРОВОДИТЬ МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ “ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ - 2012”

ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕКЦІЙ

 • Секція 1. Історія світової філософії
 • Підсекція 1.1 Проблеми історії класичної філософії  (Античність, Середньовіччя, Відродження)
 • Підсекція 1.2 Проблеми історії класичної філософії (Новий Час та Просвітництво)
 • Підсекція 1.3 Проблеми сучасної світової філософії
 • Підсекція 1.4. Проблеми історії східної філософії
 • Секція 2. Українська філософія та культура: історія та сучасність
 • Секція 3. Теоретична філософія (онтологія, феноменологія, теорія пізнання)
 • Секція 4. Логіка  та дисципліни логічного циклу
 • Секція 5. Філософія та методологія науки
 • Секція 6. Естетична теорія і культурний контекст: проблеми взаємодії
 • Секція 7. Філософська антропологія та філософія людини
 • Секція 8. Соціальна філософія та філософія історії
 • Секція 9. Філософія гуманітарних наук
 • Секція 10. Філософія культури та культурологія
 • Секція 11. Теоретична та прикладна етика
 • Секція 12. Релігієзнавство в структурі філософського і гуманітарного знання
 • Підсекція 12.1 Філософія та феноменологія релігії
 • Підсекція 12.2 Соціологія релігії
 • Підсекція 12.3 Психологія релігії
 • Підсекція 12.4 Історія релігії
 • Секція 13. Політична думка: історія та сучасність
 • Підсекція 13.1 Історія зарубіжних політичних учень: від витоків до 18-го ст..
 • Підсекція 13.2 Історія зарубіжних політичних учень 19-20 ст.
 • Підсекція 13.3  Історія політичної думки України
 • Секція 14. Теорія політики
 • Підсекція 14.1 Загальна теорія політики
 • Підсекція 14.2 Сучасні політичні процеси в Україні
 • Підсекція 14.3 Партологія
 • Підсекція 14.4 Громадянське суспільство: теорія та практика
 • Секція 15. Практична політологія: теоретичні та прикладні аспекти
 • Секція 16. Міжнародна політика
 • Секція 17. Українознавство
 • Секція 18. Державне управління
 • Підсекція 18.1 Теоретико-методологічні засади державного управління
 • Підсекція 18.2 Теорія та історія державної служби в Україні

ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ та МАЙСТЕР-КЛАСІВ

 • Л.Вітгенштейн та сучасна філософія (кафедра філософії філософського факультету)
 • Екзистенційно-антропологічний вимір історико-філософського знання (кафедра історії філософії філософського факультету)
 • Філософія бізнесу: теоретико-методологічні проблеми (кафедра філософії гуманітарних наук філософського факультету)
 • Виборчі процеси країн світу та міжнародні відносини (НТСА філософського факультету)
 • Релігія і глобальна соціальна спільнота (НТСА філософського факультету)
 • Складнісне мислення: засади та застосування (кафедра філософії та методології науки філософського факультету)
 • Шляхи вдосконалення державного управління в Україні (кафедра державного управління філософського факультету)
 • Сучасна культурна практика: пошуки та інновації (кафедра етики, естетики та культурології філософського факультету)
 • Ідентичність особистості у сучасному світі: історія, доля, творчість (НТСА філософського факультету)
 • Українознавчий зміст творчої спадщини І.Огієнка (до 130-річчя від дня народження) (Центр українознавства філософського факультету)

Планується видання тез виступів учасників конференції. Запрошуємо до участі студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, науковців. Тези   та заявки прохання подавати в електронному вигляді до 17 лютого 2012 р. на електронні адреси dsphd2012@ukr.net та dsphd2012@yandex.ru. У тезах студентів та аспірантів необхідно вказати наукового керівника та завізувати у нього роздрукований примірник. Завізований науковим керівником примірник тез надсилається у відсканованому вигляді разом із заявкою та тезами на електронні адреси оргкомітету конференції, або подається безпосередньо до оргкомітету конференції (кім. 320А Головного навчального корпусу Університету).

Вимоги до оформлення заявки: П.І.Б. (повністю), місце навчання (роботи) та посада, тема доповіді, назва секції, контактний телефон та електронна адреса, потреба у поселенні. Вимоги до оформлення тез: обсяг до 1 стор. формату А4, кегль 9, шрифт Arial, міжрядковий інтервал – одинарний, посилання – в квадратних дужках після цитування, прізвище, ініціали та назва – з вирівнюванням по центру.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для друку. За додатковою інформацією прохання звертатись до заступника декана філософського факультету з наукової роботи Руденка Сергія Валерійовича (тел.: +38 044 239 32 81, e-mail: rudenko-@ukr.net) .


Інформація про конференцію в мережі Internet www.phildep.univ.kiev.ua