Панченко Валентина Іванівна

Панченко В.И.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.28

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Спеціальність 09.00.08 – естетика, 26.00.01 – теорія та історія культури.

Curriculum Vitae

Головні напрями наукових досліджень: категоріальний апарат естетики, культурологічні аспекти художньої діяльності, культурні інститути та культурна політика, проблема культурного синтезу.

Основні наукові праці:

1.Проблема культурного синтезу (на матеріалах культури Латинської Америки) . Монографія .- К.: «Київський університет», 2010. – 12 д.а.

2. Культурологія як наукова та навчальна дисципліна// Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть. – Монографія.  – Видавництво КНУ ім.. Тараса Шевченка, К., 2012. – С.151-163.

3. Національна культура і мистецтво в сучасному соціально-політичному процесі // Гуманістичний вимір аграрної освіти. Збірник наукових статей. – К., 2011. – С.42-51.

4.Антична трагедія як відкриття свідомості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал.  – К.: Міленіум, 2009. - №3. – С.3-8.

5. Мистецтво в структурі молодіжної освіти і дозвілля // Молодь в сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С.113-117.

6. Естетика в Україні: сьогодні і майбутньому. Матеріали круглого столу Часопису «Філософська думка» (25 вересня 2009 р.) // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис, 2009. - №6. – С.21-38.