Руденко Сергій Валерійович

Руденко С.В.
Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.26.001.28.

Доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри  української філософії і культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Спеціальність 09.00.07 - етика.

Головні напрями наукових досліджень: історія філософсько-етичних вчень, методологія дослідження історії української філософсько-етичної думки.

Основні наукові публікації:

1. Руденко С.В. Сучасні методологічні концепції дослідження історії української філософії: монографія/ С.В. Руденко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 279 с.

2. Руденко С.В. Філософсько-етичні погляди В.П. Петрова / С.В. Руденко : монографія. – К.: ПАРАПАН, 2009. – 136 с.

3. Руденко С.В. Теорія інтерперсональності Й.Г. Фіхте / С.В. Руденко // Гуманітарні студії : зб. наукових праць. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2011. – С. 106-123.