Живоглядова Ірина Вікторівна

Живоглядова И.В.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.28.

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Спеціальність - 09.00.08 =- естетика.

Сurriculum Vitae українською
Сurriculum Vitae англійською

Головні напрями наукових досліджень: естетичні проблеми творчості, історія та теорія світової культури, всесвітня історія мистецтва.

Основні наукові публікації:

1. Музика в системі духовно-творчої культури людства // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 60. Наук. Журнал.- Житомир:Вид-во ЖДУ ім.. І.Франка, 2011.- С.20-24.

2. Уява як засіб творення музичної почуттєвості // Вісник Держ.академії керівних кадрів культури і мистецтв Зб. наук. праць. – К.: Видавництво «Міленіум», 2011 - № 4 – С.3-6.

3. Спілкування з мистецтвом: сучасний досвід живопису // Вісник Держ.академії керівних кадрів культури і мистецтв Зб. наук. праць. – К.: Видавництво «Міленіум», 2012 - № 1 – С.7-11.