Бондаревська Ірина Андріївна


Доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету „Києво-Могилянська академія”

спеціальність 09.00.08-естетика

Головні напрями наукових досліджень: актуальні проблеми мистецької практики, літературна творчість.

Основні наукові публікації:

1.Естетика як навчальна дисципліна: концепції та рецепції // Філософська освіта в Україні: історія і сучасність: Колективна монографія/ за ред.. М. Л. Ткачук. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. – С. 379 – 404.

2. Час літературного твору: феноменологія читання // Людина в часі (Філософські аспекти української культури ХХ – ХХІ ст.) – Київ, НаУКМА, 2011. – С. 229 – 248.

3. Мистецька критика і комерція // Наукові записки НаУКМА – Т. 128. Філософія і релігієзнавство. – К. : Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА,   2012. – С. 21—27.