Бровко Микола Миколайович

Бровко М.М.Доктор філософських наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського.

Спеціальність - 26.00.01 – теорія та історія культури.

Головні напрями наукових досліджень: теорія та історія культури, культурологічне знання.

Основні наукові публікації:

1. Культурологічне знання в інтегративних процесах сучасної науки //Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. - №2 (11). -  К., 2011. -  С.98-103.

2.Культура в сучасних трансформаційних процесах: монографія / [М. М. Бровко та ін.]; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. - 395 с.

3. До питання естетичного ідеалу в контексті античного ораторського мистецтва// Культурологічні читання пам'яті В.Підкопаєва. – К., 2012. – С.272-279. – 0,5 д.а.