Конверський Анатолій Євгенович


Конверський А.Є. Академік НАН України, доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету, завідувач кафедри логіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Спеціальність  26.00.01 – теорія та історія культури.

Головні напрями наукових досліджень: духовна культура людства, методологія як рефлексія пізнавальних процесів.

Основні наукові публікації:

1. Генеза філософських студій у Київському університеті: монографія/ авт.колектив: Л.В.Губерський, А.Є.Конверський, І.В.Бичко, І.В.Огородник та ін.; - К., 2009. – 476 с.

2. Методологія як рефлексія пізнавального процесу/ Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітраного знання: монографія / А.Є. Конверський, В.А.Бугров, С.В.Руденко та ін. за заг. ред.. чл.-кор НАН України А.Є Конверського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2011, 390 с. - С.5-20.

3. Универсальность логики в духовной культуре человека // Вопросы философии. – М., 2011.