Кривда Наталія Юріївна

Кривда Н.Ю. Доктор філософських наук, професор, професор  кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури

Основні напрямки наукової діяльності: філософія культури, історія української культури.

Основні наукові публікації:

1.До проблеми визначення національної ідентичності в умовах глобалізації. – Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. Ред..: В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 70 (№3). – С.376-381.

2. Перехрещення художніх традицій в іконописі як досвід доручення до сакрального. - Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. Ред..: В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 72 (№5). – С.571-578.

3. Мистецтво як доля: мистецькі пошуки української діаспори середини XX століття// Гуманітарний часопис: Збірник наук.прац. – Харків: ХАІ, 2008. - №2. – С.41-48

4. Деякі особливості розвитку театрального процесу в умовах діаспори // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб.наук.праць. – К.: Міленіум, 2007. – Вип..XVIII. – С.124-133.

5. До питання про динаміку живопису як „немовного” мистецтва в українській діаспорі // Гуманітарний часопис: Збірник наук.прац. – Харків: ХАІ, 2008. - №3. – С.81-88