Обушний Микола Іванович

 Обушний
  ауд. 308а

  тел.: 239-33-83
  e-mail:
 polit_dep@ukr.net 

1969 закінчив історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. У цьому ж році почав працювати в університеті на посаді старшого методиста підготовчого факультету для іноземних громадян. З 1971 по 1974 навчався в аспірантурі по кафедрі наукового комунізму філософського факультету. З 1974 по 1987 працював у Київському інституті легкої промисловості на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри наукового комунізму. 1987 – зарахований на посаду доцента, потім професора (2000 р.) філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка. З 2007 – директор Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка. У 1999 захистив докторську дисертацію на тему «Етнонаціональна ідентичність у контексті формування української нації». 
Наукові інтереси: етнонаціональна ідентичність, історія та теорія політичних партій, міжконфесійні відносини, розвиток демократії, громадянського суспільства і т.ін. 

Викладає нормативні курси: 

«Політологія» 
«Основи партології»  Навчальний посібник доступний online!

Спецкурс: 
«Етнополітична безпека» 

Входить до складу спеціалізованих вчених рад по захисту докторських (кандидатських) дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Підготував 3 доктора та 20 кандидатів наук. 

Опубліковано близько 200 наукових та науково-методичних праць. 

Нагороди: відзнака МОН України «За наукові досягнення», почесне звання «Заслужений працівник освіти».