Вдовиченко Георгій Валерійович


Вдовиченко Георгій Валерійович

(08.07.1974)

Доктор філософських наук

Доцент кафедри української філософії та культури

Ауд. 237

Тел.: 239-34-67

Е-mail: georgyvdovychenko@knu.ua

  

Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1997) та аспірантуру кафедри української філософії та культури (2001). З 2001 р. – кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації «Філософсько-культурологічні засновки осмислення феномену людського буття діячами українського відродження 20-их років ХХ ст. (М.Г.Хвильовий, М.Г.Куліш, О.С.Курбас)». У 2008 р. присвоєне вчене звання доцента.

З 2018 р. – доктор філософських наук, тема докторської дисертації «Філософія культури як напрям філософської думки України 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (Історико-філософський аналіз)».

В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з серпня 2000 р. до грудня 2006 р. працював на посаді асистента кафедри української філософії та культури, а з грудня 2006 р. і до цього часу працює на посаді доцента цієї кафедри як обраний за конкурсом.

 

Головні напрямки наукових досліджень:

історія української філософії;

історія української філософії культури

 

Читає курси:

«Історія української культури»;

«Українська та зарубіжна культура»;

«Історія української культури і регіоналістика»

 

Загальна кількість наукових публікацій – близько 40.

 

Основні наукові праці:

1. Вдовиченко Г.В.  Філософія культури як напрям розвитку філософської думки УСРР у 1920-х - 1930-х рр. / Г.В. Вдовиченко // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. пр. - Вип. 3(111). - К.: Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2012. - С. 158-169.

2. Вдовиченко Г.В.  Культурфілософська спадщина філософів УСРР 20-х - 30-х рр. ХХ ст. у оцінках дослідників / Вдовиченко Г.В. // Політологічний вісник: Зб-к. наук. праць - К.: ВАДЕКС, 2013. - Вип. 71. - С. 32-43. 

3. Вдовиченко Г.В.  Культурфілософські здобутки філософів УСРР 20-х - 30-х рр. ХХ ст. у галузі дослідження історії зарубіжних філософії і суспільно-політичної думки / Вдовиченко Г.В. // Політологічний вісник: Зб-к. наук. праць - К.: ВАДЕКС, 2014. - Вип. 73. - С. 92-102.

4. Вдовиченко Г.В.  Культурфілософський пошук укранських радянських філософів як об'єкт критики та засудження в УСРР у 30-х рр. ХХ ст. / Вдовиченко Г.В. // Політологічний вісник: Зб-к наук. праць - К.: ВАДЕКС, 2014. - Вип. 75. - С. 59-70.  

5. Вдовиченко Г.В. Культурфілософська спадщина філософів УСРР епохи "Розстріляного Відродження": монографія / Г.В. Вдовиченко. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2015. - 511 с.