Адамська Ірина Геннадіївна


Адамська Ірина Геннадіївна

Кандидат історичних наук, асистент кафедри української філософії та культури

E-mail: adamska.knu@gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-8913-6742


Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ОС «Магістр» за спеціальністю «Історія»(2007)

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук (2011)

Посади

Асистент кафедри української філософії та культури філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відповідальний секретар наукового журналу «Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва».

Попередньо обіймала посади: співробітника науково-дослідної частини, асистента кафедри новітньої історії України, асистента кафедри історії мистецтв, заступника декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Навчальні дисципліни

-         Українська та зарубіжна культура

-         Історія мистецтв

-         Історія кураторства художніх проектів

-         Новітня історія України

-         Актуальні проблеми історії України

-         Україна в політиці пам’яті та пропаганді Росії і Польщі (1864-2014 рр.)

Наукові стажування:

2014 р. – Музей історії Польщі

2016 р. – Літня школа «Історія перед трибуналом. Міжнародне право та дослідження минулого» (Польща)

2017 р. –  Інститут політичних досліджень Польської академії наук

2018 р. – Факультет “Artes Liberales” Варшавського університету

Організатор та учасниця низки міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, круглих столів, семінарів, відкритих лекцій, літніх шкіл, в тому числі за кордоном. Брала участь в міжнародних наукових проектах, що отримали грантову підтримку.

Сфери наукових інтересів:

Історія та культура України, країн Центральної та Східної Європи; культура і мистецтво ХХ століття; мистецтво та ідеологія, зокрема мистецтво в системі агітації та пропаганди тоталітарних і авторитарних режимів; політика пам’яті; візуальна, соціальна та інтелектуальна історія; історія державного управління, культура повсякденності.

Автор близько 40 наукових публікацій в українських та зарубіжних виданнях.

Основні публікації

Монографії

Adamska I. Wpływ polskiej myśli na poglądy historyczne Pantelejmona Kulisza // Myslą i słowem: Polsko-Rosyjski dyskurs ideowy ХІХ wieku. – Warszawa, 2014. – 495 s. (1,5 д.а.)

Adamska I. Antyinsurekcyjna propaganda „Wiestnika Jugo-Zapadnoj i Zapadnoj Rossii”. O próbie kształtowania stosunku małoruskiej opinii publicznej do powstania styczniowego // Powstanie styczniowe. 1863-1864. Historie i analizy. – Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2017. – 441 s. (2 д.а.)

Статті

Адамська І.Г. Українці на території Молдови: зміни етнічного та мовного представництва // Історичні і політологічні дослідження. -  2004. - №1(19). - С. 150-155.

Адамська І.Г. Повсякденне життя лікарів радянської України в 1920-х роках // Соціальна історія. -  2007. - Вип. ІІ. - С. 117-125.

Адамська І.Г. Медичне обслуговування партійно-державної номенклатури УСРР у 1920 -х роках // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Історія. - 2008. - № 95. - С. 137-140.

Адамська І.Г. Польські витоки твору Пантелеймона Куліша «Чорна рада. Хроніка 1663 року» // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Історія. - 2013. - Вип. 3(116). - С. 5-7.

Адамська І.Г. Організаційно-правова діяльність радянської влади щодо створення системи охорони здоров'я в Українській СРР (1920-ті роки)// Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Історія. - 2016. - Вип. 3(130). - С. 5-9.

Адамська І.Г. «П'яне дерево»: ілюстрації української радянської медичної періодики як засіб боротьби з алкоголізмом у 1920-х роках // Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва. – 2017. – №2(4). – С. 5-22