Хоменко Ірина ВікторівнаІрина Хоменко


Доктор філософських наук, професор,

Завідувач кафедри логіки

Гарант ОНП "Філософія" другого (магістерського) рівня за спеціальністю 033 «Філософія», денна форма навчання

 

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3522-2271

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_RV_kBAAAAAJ&hl

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/Q-6783-2018

 

Закінчила з відзнакою філософський  факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1982) та аспірантуру на кафедрі логіки (1986). У 1988 році захистила дисертацію «Філософський  аналіз семантичних парадигм у логіці» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.07 – логіка. У 1997 році - докторську дисертацію «Підручник  з логіки для юристів» на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.06 - логіка. З 1982 року працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: старшим лаборантом, асистентом, доцентом, професором кафедри логіки філософського факультету. З 2016 р. по сьогодні – завідувач кафедри логіки філософського факультету.

Головні напрямки наукових досліджень:

 • Філософія логіки
 • Теорія та практика аргументації
 • Історія логіки
 • Викладання логіки та дисциплін логічного циклу

Викладає навчальні дисципліни:

 • Традиційна логіка
 • Сучасна логіка
 • Теорія та практика аргументації
 • Технології впливу в діловій комунікації
 • Philosophy of Logic

Наукові праці:

Має понад 180 наукових та навчально-методичних праць. Серед них:

 • Хоменко, І. (2016). Неформальна логіка та аргументативне міркування. Філософська думка, №3, 34-46.
 • Khomenko, I. (2017). Levels and tiers in argumentation. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Philosophy, Vol. 2, № 2, 20-23.
 • Khomenko, I. (2018). View on Inference from Argumentation Tiers Perspective. In Oswald, S. & Maillat, D. (Eds.) (2018). Argumentation and Inference: Proceedings of the 2nd European Conference on Argumentation, Fribourg. (Vol. II, 439-452). London: College Publications.
 • Khomenko, I. (2018). A Look at Informal Logic. Future Human Image, Volume 9, 52-62.
 • Khomenko, I. (2020). Analyzing Cross-Cultural Studies of Arguing in the Globalized World. Philosophy and Cosmology, Volume 24, 91-98.
 • Khomenko, I. (2020). Aggressiveness as a qualifier of dissent in interpersonal arguing. In Dutilh Novaes, C., Jansen, H., van Laar, J. A., & Verheij, B. (eds). Reason to dissent. Proceedings of the 3rd European Conference on Argumentation, Vol. II (Studies in Logic and Argumentation 86). College Publications: London, 23-33.
 • Khomenko, I., Shramko, Y. (2021). Logic and philosophy: lines of interaction. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Philosophy, Vol. 4 № 4,14-23.
 • Khomenko, I. (2022). Towards Useful Tools for the Study of the History of Cosmology. Philosophy and Cosmology, Vol. 29, 81-87.
 • Хоменко, І. (2022). Що таке емпірикалізація в сучасних дослідженнях аргументації? Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія. Вип. 1(6), 47-50.
 • Shramko, Y., Khomenko, I. (2022). Modern analytic philosophy: historical origins and prospects of development. (Based on the materials of the 11th International Congress of the Society for Analytical Philosophy, September 12-15, 2022, Berlin, Germany). Sententiae, Vol.41, №3, 2022, 197 -205.
 • Хоменко, І. (2022) Емпiрикалiзацiя в сучаснiй теорiї аргументацiї: iсторичнi передумови та напрями дослiджень. Актуальні проблеми духовності, Вип.23, 217- 232.