Філософські читання пам’яті Івана Бойченка


Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Філософський факультет
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
Центр гуманітарної освіти НАН України

ПРОВОДЯТЬ

21 жовтня 2022 року

 Круглий стіл

«Філософські читання пам’яті Івана Бойченка:

 ЛЮДИНА. ІСТОРІЯ. МИР І ВІЙНА”

 Тематика круглого столу включає такі основні напрямки:

1. Мир як відновлення рівноваги.

2. Мир і війна – Ерос і Танатос.

3. Пошуки консенсусу як шлях до завершення війни.

4. Драма життя: агон чи агонія?

5. Від суперечки до війни – ескалація конфлікту та засоби її упередження.

6. Війна добра і зла чи війна як зло.

Для включення в програму читань необхідно до 1 жовтня 2022 р. надіслати заявку (вказавши в ній повністю Прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посаду, контактний номер телефону, e-mail, тези доповіді).

За результатами круглого столу на основі кращих доповідей коштом організаторів будуть видані статті у збірнику наукових праць, фаховому з філософських наук.

Оголошується конкурс наукових статей молодих науковців на тематику філософської спадщини Івана Бойченка (умови конкурсу додаються).


Адреса для всіх надходжень: Контактні телефони:

кафедра філософії кафедра теоретичної і практичної

Київський національний філософії

університет імені Тараса Шевченка 044-239-34-57;

вул. Володимирська, 60

м. Київ Бойченко Михайло Іванович –

01033, 050-358-39-44

або електронна пошта:

mykhai@ukr.net

         Оргкомітет