Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17


У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.001.17 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук за спеціальностями:

  • 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання;
  • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії;
  • 09.00.09 – філософія науки.

Спеціалізована вчена рада за такими науковими спеціальностями функціонує у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка понад 20 років. Підготовка фахівців вищої кваліфікації ведеться через аспірантуру та докторантуру. На філософському факультеті працює творчий колектив науковців із зазначених спеціальностей, які займають провідні позиції у вітчизняній філософській науці.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17 Губерський Леонід Васильович – відомий учений, доктор філософських наук, професор, академік НАН України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Л.В. Губерський має понад двісті п’ятдесят наукових публікацій, в тому числі понад шістдесят особистих та колективних монографій, підручників та навчальних посібників. Наукова діяльність Л.В.Губерського пов’язана з дослідженнями пріоритетних напрямів сучасної соціальної філософії і спрямована на дослідження методологічних засад філософії політики, їїсоціально-культурного та комунікативного вимірів; прояснення нових функцій ідеологічної складової в соціально-культурній сфері, переосмислення ідеології в аспекті дослідження її культуротворчого змісту, як парадигмальної основи розвитку культури, як засобу культурної експансії в сучасному світі; виявлення нових смислів соціальної діяльності людини та особливостей процесів смислотворення в сучасному контексті; дослідження проблематики філософії освіти. Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17 – доктор філософських наук, професор,завідувач кафедри філософії та методології науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Добронравова Ірина Серафімівна, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем філософії науки та синергетики. Спеціальність 09.00.09 – філософія науки.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17 – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Шашкова Людмила Олексіївна, чия наукова діяльність спрямована на дослідження проблем філософії науки, методології пізнання, епістемології, філософських проблем гуманітарного знання. Спеціальність 09.00.09 – філософія науки.


До складу спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17 увійшли:


Богачов Андрій Леонідович – доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання;

Бойченко Михайло Іванович – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії;

Волович Володимир Ілліч – доктор філософських наук, професор кафедри методології та методів соціологічних досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання;

Гвоздік Олег Іванович –доктор філософських наук, професор. завідувач кафедри логіки та філософії Київського університету внутрішніх справ України, спеціальність 09.00.09 – філософія науки;

Малкіна Ганна Миколаївна – доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії;

Огнев’юк Віктор Олександрович – доктор філософських наук, професор, ректор Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії;

Пасько Ярослав Ігорович – доктор філософських наук, професор, професор Донецького національного університету управління, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії;

Предко Олена Іллівна – доктор філософських наук, професор кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання;

Рижко Володимир Антонович – доктор філософських наук, професор, директор Центру гуманітарної освіти НАН України, спеціальність 09.00.09 – філософія науки;

Сидоренко Лідія Іванівна – доктор філософських наук, професор кафедри філософії та методології науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.09 – філософія науки;

Толстоухов Анатолій Володимирович – доктор філософських наук, професор, радник, спеціальний уповноважений Прем’єр міністра України, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії;

Харьковщенко Євген Анатолійович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії;

Хоменко Ірина Вікторівна – доктор філософських наук, професор кафедри логіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання;

Чорноморденко Іван Васильович – доктор філософських наук, професор, професора кафедри філософії Київського національного університету будівництва та архітектури, спеціальність 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання;

Чуйко Вадим Леонідович – доктор філософських наук, професор кафедри філософії та методології науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.09 – філософія науки;

Шевцов Сергій Вікторович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара, спеціальність 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання;

Ярошовець Володимир Іванович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання.