Конверський А.Є. Логіка: підручник. – 2‐ге вид. виправлене / А. Є. Конверський. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2017. 391 с.


РОЗДІЛ 1
РОЗДІЛ 2
РОЗДІЛ 3
РОЗДІЛ 4
РОЗДІЛ 5
РОЗДІЛ 6
РОЗДІЛ 7
РОЗДІЛ 8
РОЗДІЛ 9
РОЗДІЛ 10
РОЗДІЛ 11