Дні науки - 2015ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

21-22  КВІТНЯ 2015 РОКУ 

ПРОВОДИТЬ ТРАДИЦІЙНУ ЩОРІЧНУ МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ 

“ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ - 2015” 


PDF

ПРОГРАМА РОБОТИ 
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІІ 

 “ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ - 2015”ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕКЦІЙ
  

Секція 1.Історія світової філософії

Підсекція 1.1. Проблеми історії класичної філософії  (Античність, Середньовіччя, Відродження)

Підсекція 1.2. Проблеми історії класичної філософії (Новий Час та Просвітництво)                            

Підсекція 1.3. Проблеми сучасної світової філософії       

Підсекція 1.4. Проблеми історії східної філософії                      

Секція 2. Українська філософія та культура: історія та сучасність  

Секція 3. Теоретична філософія: онтологія, феноменологія, теорія пізнання

Секція 4. Соціальна філософія та філософія історії             

Секція 5. Філософська антропологія та філософія культури

Секція 6. Логіка та дисципліни логічного циклу 

Секція 7. Теоретична та прикладна етика         

Секція 8. Естетична теорія і культурний контекст: проблеми взаємодії 

Секція 9. Філософія та методологія науки

Секція 10. Філософія гуманітарних наук                        

Секція 11. Філософія освіти: теоретичні та прикладні аспекти

Секція 12. Порівняльне релігієзнавство, феноменологія релігії, історія релігії

Секція 13. Філософські аспекти вивчення релігії

Секція 14. Соціологія релігії

Секція 15. Психологія релігії

Секція 16. Українознавство

Секція 17. Політична думка: історія та сучасність

Підсекція 17.1. Історія зарубіжних політичних учень: від витоків до XVIII ст.

Підсекція 17.2. Історія зарубіжних політичних учень XIX-XX ст.

Підсекція 17.3. Історія політичної думки України                        

Секція 18. Теорія політики

Підсекція 18.1. Загальна теорія політики

Підсекція 18.2. Сучасні політичні процеси в Україні

Підсекція 18.3.  Партологія

Підсекція 18.4. Громадянське суспільство: теорія та практика

Секція 19. Практична політологія: теоретичні та прикладні аспекти

Секція 20. Міжнародна політика

Секція 21. Культурологія

Секція 22. Державне управління

Підсекція 22.1. Історія та теорія державного управління

Підсекція 22.2. Механізми державного управління

Підсекція 22.3. Державна служба

  

ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ та МАЙСТЕР-КЛАСІВ

 

Проблема громадянства у сучасному світі: філософсько-правові і безпекові аспекти космополітичного громадянства

(Наукове товариство студентів та аспірантів філософського факультету)

 

Освітньо-наукові перспективи розвитку історії філософії

(кафедра історії філософії філософського факультету)

 

Трансформація моделей комунікації у ХХІ столітті

(Наукове товариство студентів та аспірантів філософського факультету)

 

Теоретична реконструкція процесів самоорганізації в нелінійному соціумі: надії та ризики України (кафедра філософії та методології науки спільно з Українським синергетичним товариством)

 

Етичний та естетичний виміри сучасних соціокультурних проектів

(кафедра етики, естетики та культурології філософського факультету)

 

Методологічні проблеми у сучасному світовому та вітчизняному релігієзнавстві

(кафедра релігієзнавства філософського факультету)


Державно-конфесійні і міжконфесійні відносини в Україні

(кафедра релігієзнавства філософського факультету) 

 

Аналітична філософія: український контекст

(кафедра філософії філософського факультету)

 

Філософія бізнесу: теоретико-методологічні проблеми

(кафедра філософії гуманітарних наук філософського факультету)

 

Українське суспільство після вибору: системні, цивілізаційні та ціннісні аспекти

(кафедра філософії філософського факультету)

 

Митрополит Андрей Шептицький: духовна спадщина і сьогодення (до 150-річчя з дня народженя) (Центр українознавства філософського факультету) 

 

 

 

Планується видання тез виступів учасників конференції. Запрошуємо до участі студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, науковців.

Для участі у роботі конференції необхідно до 10 лютого 2015 р.  заповнити реєстраційну анкету на цій сторінці та надіслати тези на електронну адресу оргкомітету dsphd2015@ukr.net.

Вимоги до оформлення тез: обсяг до 1 стор. формату А4, кегль 9, шрифт Arial, міжрядковий інтервал – одинарний, посилання – в квадратних дужках одразу після цитування.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для друку. За додатковою інформацією прохання звертатись до заступника декана філософського факультету з наукової роботи Руденка Сергія Валерійовича (тел.: +38 044 239 32 81, e-mail: rudenkosrg@gmail.com ).

На період проведення конференції оргкомітет забезпечує проживання учасників з інших міст та країн.
 

Інформація про конференцію в мережі Internet www.philosophy.univ.kiev.ua


Оргкомітет