Дні науки - 2018


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Філософський факультет

26-27 квітня 2018 року

Проводить традиційну щорічну

Міжнародну наукову конференцію

«Дні науки філософського факультету 2018»

 

Планується проведення секцій за наступними напрямами:

Секція 1. Історія філософії

Секція 2. Українська філософія та культура: історія та сучасність

Секція 3. Теоретична філософія (онтологія, гносеологія, феноменологія, філософська антропологія)

Секція 4. Практична філософія (соціальна і політична філософія, філософія права)

Секція 5. Логіка та дисципліни логічного циклу

Секція 6. Теоретична та прикладна етика

Секція 7. Естетична теорія і сучасні естетичні практики

Секція 8. Філософія та методологія науки

Секція 9. Філософія гуманітарних наук

Секція 10. Релігієзнавство: історія релігії і сучасна проблематика

Секція 11. Культурологія

Секція 12. Українознавство

Секція 13. Історія зарубіжної та української політичної думки

Секція 14. Теорія політики

Секція 15. Практична політологія

Секція 16. Міжнародна політика

Секція 17. Публічне управління та адміністрування

Секція 18. Міждисциплінарні дослідження

 

Тематика круглих столів та майстер-класів затверджується. Якщо ви маєте пропозиції щодо проведення круглого столу або майстер-класу, заповніть наступну форму: https://goo.gl/e3YPrx

За результатами роботи конференції планується видання збірки тез, надруковано буде лише ті матеріали, які були особисто презентовані учасником під час конференції. Передбачається лише очна участь.

Дедлайн подачі матеріалів – 28 лютого 2018 року.

Необхідно заповнити реєстраційну анкету за посиланням: https://goo.gl/SpQit1

Тези надсилати на адресу Оргкомітету: ntsa.phd@gmail.com

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Умови для учасників:

Участь у конференції є безкоштовною. Оргкомітет забезпечує проживання учасників з інших міст. Оргкомітет не покриває транспортні витрати.

Вимоги до оформлення тез: обсяг до 1 сторінки формату А4, кегль 9, шрифт Arial, міжрядковий інтервал – одинарний, посилання – в квадратних дужках одразу після цитування.