Міжнародні зв’язки та міжнародна співпраця

 

Філософський факультет активно співпрацює з провідними вищими навчальними закладами та науковими установами України, Європи та інших зарубіжних країн. Основними напрямами міжнародної співпраці є спільна науково-дослідницька діяльність, організація та проведення міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та круглих столів, а також формування єдиного освітнього простору, що передбачає обмін науково-методичним забезпеченням, викладачами та студентами, формування єдиних професійних стандартів підготовки фахівців з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці при збереженні унікальних національних науково-освітніх традицій.

Філософський факультет бере участь у виконанні різноманітних міжнародних науково-освітніх проектів, грантів та науково-дослідних робіт. Так, наприклад, з 2009 року філософський факультет здобув міжнародний грант на виконання міжнародного науково-освітнього проекту TEMPUS, завданням якого є створення єдиного науково-освітнього простору, формування єдиних європейських стандартів вищої освіти, підвищення конкурентоспроможності гуманітарних наук на сучасному ринку праці.

Важливою складовою міжнародної співпраці є залучення студентів філософського факультету до участі у міжнародних наукових конференціях, що проходять за межами України у провідних університетах та наукових установах зарубіжних країн.

З перших років навчання студенти здобувають досвід міжнародної наукової співпраці, проходять стажування у відомих університетах, слухають лекції провідних вчених у галузях філософських та політичних наук.