Електронна бібліотека філософського факультету

Конверський А.Є. Логіка: підручник. – 2‐ге вид. виправлене / А. Є. Конверський. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2017. 391 с.

Конверський А. Є. Сучасна логіка (класична та некласична). 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 294 с.
 


 
Григорій ПОСТРИГАНЬ, Петро ОЛЕЩУК. Лекції з дисципліни «Практична політологія» для студентів  спеціальності 052 «Політологія» освітнього рівня «Бакалавр» ОПП «Політологія». К. 2021 
 


Микола КЛЯШТОРНИЙ. Лекції з дисципліни "Основи елітології" для студентів спеціальності 052 "Політологія" освітнього рівня "Бакалавр" ОПП "Політологія". К.: 2022.
 
DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC,TECHNOLOGICAL AND INNOVATION SPACE IN UKRAINE AND EU COUNTRIES. Collective Monograph. Riga: 2021 
Релігійна безпека в Україні в умовах коронавірусної пандемії. Монографія. Вінниця 2021. Видавництво ФОП Кушнір Ю.В. 2021. - 204 ст.