Навчально-методична роботаКафедра забезпечує наступні обов’язкові дисципліни:

Philosophy with the basics of culturology / Філософія з основами культурології (ННЦ «Інститут біології та медицини»)

Антропні засади культурної політики (філософський факультет)

Асистентська практика (філософський факультет)

Виробнича практика (філософський факультет)

Візуальна культура (філософський факультет)

Візуальні практики та комунікація /Visual Practices and Communication (англійською мовою) (філософський факультет)

Вступ до університетських студій (економічний факультет)

Екологія культури і екоетика (філософський факультет)

Естетика (філософський факультет, ННІ публічного управління та державної служби)

Етика (філософський факультет, факультет психології, ННІ публічного управління та державної служби)

Загальна та педагогічна етика (механіко-математичний факультет)

Загальна та педагогічна етика (Общая и педагогическая этика) (ННІ "Інститут геології")

Зарубіжна та українська культура (філософський факультет)

Історія зарубіжної та української культури (філософський факультет)

Історія і теорія дизайну/ History and Theory of Design (англійською мовою) (філософський факультет)

Історія музичного мистецтва (філософський факультет)

Історія пластичних мистецтв (філософський факультет)

Історія світової культури (філософський факультет)

Компаративні культурні дослідження (філософський факультет)

Концепції та основні поняття культурологічних досліджень (філософський факультет)

Концепції та основні поняття культурологічних досліджень (філософський факультет)

Корпоративна культура (філософський факультет)

Крос-культурні дослідження сучасних економік (філософський факультет)

Культура повсякденності (філософський факультет)

Культура садово-паркового мистецтва (ННЦ «Інститут біології та медицини)

Культурна антропологія (філософський факультет)

Культурні інститути та культурна політика (філософський факультет, ННІ філології)

Культурологія (ННІ публічного управління та державної служби)

Курсова робота з теоретичної культурології (філософський факультет)

Людина в полікультурному суспільстві (філософський факультет)

Менеджмент і маркетинг в музейній справі (історичний факультет)

Менеджмент соціокультурної діяльності (філософський факультет, історичний факультет)

Мистецька журналістика: контент (ННІ журналістики)

Науково-дослідна практика (філософський факультет)

Підготовка та захист бакалаврської роботи (філософський факультет)

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи (філософський факультет)

Професійна етика актуарія (механіко-математичний факультет)

Професійна та корпоративна етика (географічний факультет, економічний факультет, історичний факультет, ННІ високих технологій, ННІ журналістики, ННІ публічного управління та державної служби, ННІ філології, інститут геології, ННЦ «Інститут біології та медицини», факультет комп`ютерних наук та кібернетики, факультет психології, факультет інформаційних технологій, факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, факультет соціології, філософський факультет, хімічний факультет)

Професійна та корпоративна етика // Professional and Corporate Ethics (економічний факультет, механіко-математичний факультет, ННІ філології, факультет комп`ютерних наук та кібернетики, факультет соціології, філософський факультет)

Професійна та корпоративна етика історика-дослідника (історичний факультет)

Професійна та корпоративна етика історика-дослідника з основами інтелектуальної власності (історичний факультет)

Професійна та корпоративна етика у фінансових інститутах (економічний факультет)

Соціологія культури і мистецтва (філософський факультет)

Сучасні інформаційні технології у сфері культури та теорія і практика медіа культури (філософський факультет)

Сучасні світоглядні традиції у мистецтві (ННІ журналістики)

Теоретична культурологія (філософський факультет)

Типології та історія культурних регіонів світу: міжкультурні дослідження (філософський факультет)

Українська та зарубіжна культура (філософський факультет)

Управління персоналом (Personnel Management) (економічний факультет)

Філософія з основами культурології (ННЦ "Інститут біології та медицини)

Філософія і культура постмодерну (філософський факультет)

Художня культура ХХ-ХХІ ст. в умовах глобалізації (філософський факультет)

Кафедра забезпечує наступні вибіркові дисципліни:

Мистецтво в контексті культури (філософський факультет)

Урбаністика та креативна економіка (філософський факультет)

Етика ділового спілкування (економічний факультет)

Етика та естетика (ННІ права)

Етична думка в Україні (філософський факультет)

Етичні аспекти сучасного суспільного дискурсу (філософський факультет)

Ідеї "нової етики" в духовній культурі XX ст. (філософський факультет)

Історія та теорія дизайну (ННЦ «Інститут біології та медицини»)

Людська особистість як естетичний феномен (філософський факультет)

Корпоративна етика (економічний факультет)

Культура США та Латинської Америки (філософський факультет)

Культурно-історичні парадигми моральних добра і зла (філософський факультет)

Менеджмент культурних проектів (філософський факультет)

Морально-естетичні проблеми сучасності (філософський факультет)

Прикладна культурологія та візуальна антропологія (філософський факультет)

Проблеми культурної ідентичності та культурологічні виміри ментальності (філософський факультет)

Соціальна етика (філософський факультет)

Сучасні виставково-експозиційні практики (філософський факультет)

Сучасні естетичні практики (філософський факультет)

Творчість в етико-естетичному дискурсі (філософський факультет)

Основи експертної діяльності в галузі культури (філософський факультет)

Науковий семінар з культурної аналітики та культурологічної експертизи (філософський факультет)

Сучасні візуальні практики і комунікація (філософський факультет)

Морально-естетичні проблеми сучасності (філософський факультет)


Кафедра етики, естетики та культурології забезпечує наступні ОП:

• Освітньо-професійну програму «Культурологія» спеціальність 034-культурологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання

• Освітньо-наукову програму «Культурологія» спеціальність 034-культурологія другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання

• Освітньо-наукову програму «Культурологія» спеціальність 034-культурологія третього (докторського) рівня вищої освіти денної форми навчання

• Освітньо-професійну програму «Філософія» спеціальність 033-філософія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання

• Освітньо-професійну програму «Філософія» спеціальність 033-філософія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання

• Освітньо-наукову програму «Філософія» спеціальність 033-філософія другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання

• Освітньо-професійну програму «Філософія» спеціальність 033-філософія другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання


Колективом кафедри етики, естетики та культурології було підготовлено та опубліковано у період з 2018 до 2022 рр. наступні навчально-методичні роботи:

1. Навчальні посібники:

В 2022 році за загальною редакцією В.І. Панченко вийшов навчальний посібник «Візуальні дослідження в контексті теорії та історії культури» (Київ: ВПЦ «Київський університет»), в його розділах наявні актуальні дослідження викладачів кафедри етики, естетики та культурології (І.І. Маслікової, О.Ю. Павлової, А.М. Тормахової, Є.О. Буцикіної, І.В. Живоглядової, В.Г. Нападистої, Г.П. Подолян, О.Д. Рихліцької, М.М. Рогожі, Р.М. Русіна, С.П. Стоян, О.В. Шинкаренко), матеріали яких використовуються в навчальних дисциплінах.

В 2020 р. вийшов у світ навчальний посібник «Креативне лідерство» за редакцією М.В. Ситницького (Київ: Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Тараса Шевченка, Ліра-К), за участі членів кафедри - д.ф.н., доц. С.П. Стоян.

В 2019 році вийшов навчальний посібник «Професійна та корпоративна етика» (К: ВПЦ «Київський університет») за науковою редакцією В.І.Панченко. До авторського колективу увійшли викладачі кафедри етики, естетики та культурології (В.Г. Нападиста, О.В. Шинкаренко, М.М. Рогожа, О.Д. Рихліцька, Г.П. Подолян, І.І. Маслікова, В.В. Єфіменко).

В 2018 році було опубліковано курс лекцій О.Ю. Павлової, А.М. Тормахової «Візуальні практики та комунікація» (Київ: ВПЦ «Київський університет»).

2. Навчально-методичні комплекси дисциплін:

2023

Єфіменко В.В. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Етика» для студентів філософського факультету ОПП «Релігієзнавство». – К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2023. – 27 с.

2022

• Буцикіна Є.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Урбаністика та креативна економіка» для студентів філософського факультету ОПП «Культурологія». – К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2022. – 32 с.

• Гриценко В.С. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Культура садово-паркового мистецтва» для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» ОПП «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища». – К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2022. – 19 с.

• Панченко В.І., Буцикіна Є.О., Живоглядова Д.Ю. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Практикум з менеджменту культурних проектів» для студентів філософського факультету ОПП «Культурологія». – К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2022. – 44 с.

• Подолян Г.П. Корпоративна культура: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 034 Культурологія, освітній рівень бакалавр, освітня програма «Культурологія» – К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2022. – 28 с.

• Подолян Г.П. Професійна етика актуарія: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 111 Математика, освітній рівень магістр, освітня програма «Актуарна та фінансова математика» – К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2022 – 20 с.

• Подолян Г.П. Професійна та корпоративна етика: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 111 Математика, освітній рівень магістр, освітня програма «Математика». – К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2022. – 26 с.

• Тормахова А.М., Буцикіна Є.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Виробнича практика» для студентів філософського факультету ОПП «Культурологія». – К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2022. – 10 с.

2021

• Нападиста В. Г. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Професійна та корпоративна етика» для студентів економічного факультету освітньо-наукових програм «Економіка та економічна політика», «Економіка та право»/ уклад. О.В. Красота, В.Г. Нападиста. – К.: ЦП «Компринт», 2021. – 20 с.

• Подолян Г.П. Професійна та корпоративна етика: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 054 Соціологія, освітній рівень магістр, освітня програма «Соціологія», освітня програма «Соціальні технології» форма навчання –денна / Н.М. Цимбалюк, Г.П. Подолян. – К.: Міленіум, 2021. 2,5 д.а.

• Рогожа М.М. Методичні рекомендації з написання курсових та кваліфікаційних робіт для студентів ОР бакалавр та магістр спеціальності 034 «Культурологія». Київ: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2021. 34 с.

2020

• Нападиста В. Г. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Професійна та корпоративна етика» для студентів факультету інформаційних технологій освітньо-наукової програми «Інформаційна аналітика та впливи». – К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2020. – 32 с.

• Нападиста В. Г. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Професійна та корпоративна етика» для студентів факультету інформаційних технологій освітньо-наукової програми «Управління проектами». – К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2020. – 32 с.

• Тормахова А.М. Культурна аналітика. Навчально-методичний комплекс дисциплін для студентів галузь знань 03 Гуманітарні науки спеціальність 034 Культурологія освітній рівень Бакалавр освітня програма культурологія. – К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2020. – 29 c.

2019

• Буцикіна Є. О. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Асистентська практика» для студентів філософського факультету ОПП «Культурологія». - К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2019. – 20 с.

• Гриценко В.С., Панченко В.І., Живоглядова І.В., Шинкаренко О. В.. Типологія та історія культурних регіонів світу: міжкультурні дослідження (для самостійної роботи та практичних занять студентів). Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів філософського факультету, спеціальності «Культурологія», ОР Магістр. – К.: Оперативна дільниця філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. – 79 с.

• Маслікова І.І. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Менеджмент соціокультурної діяльності» для студентів філософського факультету ОПП «Культурологія». 2019. К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2,8 д.арк.

2018

• Буцикіна Є. О. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Історія та теорія дизайну» для студентів спеціальності «Культурологія» філософського факультету. К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2018. – 24 с.

• Живоглядова І.В., Панченко В.І. Естетика. Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності «Культурологія», ОР Бакалавр. – К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2018. – 29 с.

• Живоглядова І.В., Тормахова А.М. Творчість в етико-естетичному дискурсі. Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності «Філософія», ОР Бакалавр. – К.: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2018. – 29 с.

Кафедра етики, естетики та культурології підготувала та провела наступні заходи:

Упродовж 2022 року кафедрою етики, естетики та культурології філософського факультету в рамках кафедральної наукової теми «Культурна місія університету в сучасних ціннісних трансформаціях» було проведено круглий стіл «Культурна місія університету: ціннісний вимір академічної діяльності» (29 листопада 2022 р.), модератор - д.ф.н., завідувач кафедри етики, естетики та культурології І.І. Маслікова.

Проведено зустріч здобувачів освіти з випускниками кафедри (25 листопада 2022 року).

Було запрошено лекторів, які провели гостьові лекції: Ірину Акімову -координаторку Ради дітей та учнівської молоді Броварської міської територіальної громади, завідувачку організаційно-масового відділу Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради Київської області, вчительку курсу «Мистецтво» проекту ВШО «Роль soft skills у проєктній діяльності в сфері культури» (25 листопада 2022 року), Annу Rakityanskaya (Harvard University, Russian and Belarusian collections) «War Memes: the SUCHO Collection» (Меми війни: колекція проекту SUCHO) (26 жовтня 2022 р.), Чиженко Альону - координаторку культури та мистецтв, адміністрації міста Соджа (префектури Окаями) «Культура Японії: український погляд» (13 жовтня 2022 р.).

18 листопада 2022 року було проведено зустріч зі стейкхолдерами - представниками таких установ, як Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал", Національний центр «Український Дім», Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності, Музей «Становлення української нації», Центр Сучасного Мистецтва «Білий світ».

В 2021 році було організовано та проведено ряд гостьових лекцій: «Провідні кейси авторського права у професійній діяльності культуролога» викладача кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля О. Панаріна у Львівському національному університеті імені Івана Франка (30 листопада 2021 року), «Музеалізація культурної спадщини стародавнього Єгипту в світі та в Україні» доцента кафедра історії, музеєзнавства та пам'яткознавства Харківської державної академії культури, доктора філос. наук А.О. Сошнікова (24 листопада 2021 року), «Культурологія візуального в ситуації післяпостмодерну» доктора культурології, проф., проф. кафедри культурології Харківської державної академії культури Кислюка Костянтина Володимировича (21 травня 2021 року).

23 вересня 2021 р. пройшла зустріч з роботодавцями, на якій були присутні представники Національного музею Революції Гідності, Українського інституту національної пам’яті, Центру сучасного мистецтва “Білий світ”, ГО “Арт-центр Альтер Его”, кураторського проєкту “Культурний код”.

Було проведено ряд науково-методологічних семінарів для здобувачів вищої освіти третього науково-освітнього рівня докторів філософії спеціальності 034 «Культурологія»: «Практика одомашнення образу в концепції Г. Бьома» доктора філософських наук, професорки кафедри етики, естетики та культурології О.Ю.Павлової (19 березня 2021 року); «Забезпечення якості освіти третього науково-освітнього рівня докторів філософії спеціальності 034 культурологія» (18 листопада 2020 р.).

Викладачі кафедри брали участі в круглих столах «Удосконалення освітніх програм спеціальності «Культурологія» та специфіки викладання філософських дисциплін в сучасному закладі вищої освіти», 2021; панельних дискусіях («Культурологія в Україні: єдність у розмаїтті?», 2021 р. «Майбутнє університету: моделі-сценарії-виклики», 2021 р.); науково-методологічних семінарах («Семінару лабораторії наукового перекладу», 2020 р.); тематичних зустрічах (тренінг BootCamp в рамках міжнародного проекту «Національний центр розвитку креативного підприємництва» 2020 р., розмова про культуру та культурну політику з виконавчою директоркою УКФ Ю.Федів, 2021 р.; Освітній форум Open Education Forum, 2021 р., творча зустріч студентів та викладачів кафедри етики, естетики та культурології з автором арт-проекту «Ковчег Чорнобиль», 2021 р.).

Основні бази стажування викладачів кафедри етики, естетики і культурології:

1.Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Наукова бібліотека КНУ імені М.Максимовича ).

2.Центр українсько-європейського наукового співробітництва при Одеському університеті внутрішніх справ.

3.Громадська організація "Арт-центр Альтер Его" (м. Київ).

4.Українсько-Польський центр гуманітарних досліджень Зеленогурського університету (м.Зелена Гура, Польща).

5.Cuiavian university in Wloclawek (Poland).

Викладачі кафедри етики, естетики та культурології розвивали та удосконалювали свої професійні компетенції завдяки участі у різноманітних:

• програмах – KNU TEACH WEEK (2021); «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти» (2022); UA/ UK Art Business Schooll (2021); KNU Educators’week by Genesis для викладачів КНУ імені Тараса Шевченка (2022);

• проектах – «Ініціатива академічної доброчесності» (2020-2021); проект з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge», присвячений розвитку soft skills викладача (2022);

• тренінгах – тренінг гарантів освітніх програм (КНУ, 2022);

• онлайн-курсах – на платформі Coursera (2020-2021).