Робочі програми навчальних дисциплін


Кафедра історії філософії

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ФІЛОСОФІЇ [Філософія, Ч.2] (Алєксандрова Олександра Василівна)
ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ 
[Релігієзнавство] (Алєксандрова Олександра Василівна)
ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ФІЛОСОФІЇ 
[Релігієзнавство] (Алєксандрова Олександра Василівна)
ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ [Філософія] (Алєксандрова Олександра Василівна)

ІСТОРІЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ (Варениця Ольга Петрівна
)
СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ (
Варениця Ольга Петрівна)

НІМЕЦЬКА ІРРАЦІОНАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ (Кириченко Михайло Сергійович)
СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ [Політологія] 
(Кириченко Михайло Сергійович)
НОВА ФІЛОСОФІЯ XVI-XVIII ст. (Кириченко Михайло Сергійович)
ФІЛОСОФІЯ ХХ-ХХІ СТ. (Кириченко Михайло Сергійович)

НОВА ФІЛОСОФІЯ XVI-XVIII ст. (Ч. І)(Кононенко Тарас Петрович, Хома Олег Ігоревич)

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ФІЛОСОФІЇ Ч. І (Гнатовська Ганна Василівна)
КИЇВСЬКА ФІЛОСОФСЬКА ТРАДИЦІЯ 
(Гнатовська Ганна Василівна)
ЛОГІКО-СЕМАНТИЧНІ ТЕОРІЇ ФІЛОСОФСЬКИХ КУЛЬТУР СХОДУ (Гнатовська Ганна Василівна)
ФІЛОСОФІЯ СХОДУ  
(Гнатовська Ганна Василівна)

АМЕРИКАНСЬКА ФІЛОСОФІЯ: САМОБУТНІСТЬ ЧИ НАСЛІДУВАННЯ (Соболєвський Ярослав Андрійович)

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ 
[Культурологія] (Труш Тетяна Василівна)
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ [Політологія Ч.І] (Труш Тетяна Василівна)
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ 
[Політологія Ч.ІІ] (Труш Тетяна Василівна)

Кафедра теоретичної і практичної філософії

РЕАБІЛІТАЦІЯ БЛАГА У СУЧАСНІЙ ПРАКТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ [Теоретична та практична філософія] (Баумейстер А.О.)
ФІЛОСОФСЬКА ПРОПЕДЕВТИКА [Теоретична та практична філософія] (Баумейстер А.О.)
МЕТАФІЗИКА Й ОНТОЛОГІЯ [Теоретична та практична філософія] (Баумейстер А.О. 
Дем’янов В.О.)

ФІЛОСОФІЯ [Політологія] (
Богачов А.Л. Лактіонова А.В.)
ФІЛОСОФСЬКА ГЕРМЕНЕВТИКА (Богачов А.Л.)

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ (Бойченко М.І., Якубіна В.Л.)
ТЕОРЕТИЧНА ФІЛОСОФІЯ (Бойченко М.І., Якубіна В.Л.)

ФІЛОСОФІЯ 
[Культурологія Семестр 3] (Дем’янов В.О. Ковалевич В.В.)

ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ [Семестр 5](Приходько Володимир Володимирович)
ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ [
Культурологія](Приходько Володимир Володимирович)
ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ [Семестр 7](Приходько Володимир Володимирович)
ФІЛОСОФІЯ ТІЛЕСНОСТІ (Приходько Володимир Володимирович)
СЕМІОТИКА ТА ЛІНГВІСТИКА [Культурологія] (Приходько Володимир Володимирович)

ДОСВІД І РЕФЛЕКСІЯ (Кебуладзе В.І.)
ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ 
[Культурологія Семестр 1] (Кебуладзе В.І.)
ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ [Філософія] (Кебуладзе В.І.)

ПРАГМАТИЗМ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ 
[Теоретична та практична філософія] (Лактіонова А.В.)
СОЦІАЛЬНА І МОРАЛЬНА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ (Частина 2. Моральна епістемологія) 
[Теоретична та практична філософія] (Лактіонова А.В.) 

ЕПІСТЕМОЛОГІЯ (Шашкова Л.О.)
ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ (
Шашкова Л.О.)
НАУКА І РЕЛІГІЯ (Шашкова Л.О.)
СОЦІАЛЬНА І МОРАЛЬНА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ
[Частина 1](Шашкова Л.О.)

МАСОВІ СПІЛЬНОСТІ: АКТУАЛЬНІ КОНТЕКСТИ 
[Семестр 7] (Якубіна В.Л.)
МАСОВІ СПІЛЬНОСТІ: АКТУАЛЬНІ КОНТЕКСТИ [Семестр 6] (Якубіна В.Л.)
СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ 
[Семестр 5] (Якубіна В.Л.) 
СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ 
[Семестр 4] (Якубіна В.Л.)
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 
[Заочна форма; Семестр 8,9] (Якубіна В.Л.)
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА [Стаціонар; Семестр 7] (Якубіна В.Л.)
ФІЛОСОФІЯ 
(Якубіна В.Л.)

Кафедра логіки

ІСТОРІЯ ЛОГІКИ В КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ (Алексюк Ігор Анатолійович)
ЛОГІКА [Хімія](Алексюк Ігор Анатолійович)
ЛОГІКА [Біологія (високі технології)] (Алексюк Ігор Анатолійович)
СУЧАСНА ТЕОРІЯ АРГУМЕНТАЦІЇ ТА ФОРМАЛЬНА ПРАГМАТИКА (Алексюк Ігор Анатолійович)
ФІЛОСОФІЯ МОВИ 
(Алексюк Ігор Анатолійович)

ВСТУП ДО ЛОГІКИ [Інститут філології] (Демірська Інна Олександрівна)
ВСТУП ДО ЛОГІКИ [Інститут філології - східна філологія] (Демірська Інна Олександрівна)
ЛОГІКА [Політологія. Семестр - 1] (Конверський Анатолій Євгенович, Демірська Інна Олександрівна)
ЛОГІКА [Політологія. Семестр - 2] (Демірська Інна Олександрівна)
РИТОРИКА (Демірська Інна Олександрівна)

ЕРИСТИКА. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АРГУМЕНТАЦІЇ (Колотілова Наталія Андріївна)
РИТОРИКА 
(Колотілова Наталія Андріївна)
РИТОРИКА 
[Релігієзнавство](Колотілова Наталія Андріївна)
ТРАДИЦІЙНА ЛОГІКА (Колотілова Наталія Андріївна)
СУЧАСНА ЛОГІКА[Релігієзнавство](Колотілова Наталія Андріївна)
СУЧАСНА ЛОГІКА[Філософія](Колотілова Наталія Андріївна)


ПОЛІТИЧНА РИТОРИКА (Крикун Віталій Юрійович)
РИТОРИКА
[Біологія] (Крикун Віталій Юрійович)
РИТОРИКА [Культурологія Семестр 5] (Крикун Віталій Юрійович)
РИТОРИКА [Культурологія - Семестр 8] (Крикун Віталій Юрійович)

РИТОРИКА І ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО 
[Журналістика. Реклама і зв‘язки з громадськістю - Семестр 8] (Крикун Віталій Юрійович)
ЕРИСТИКА. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АРГУМЕНТАЦІЇ (Крикун Віталій Юрійович)
ЕРИСТИКА. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АРГУМЕНТАЦІЇ [Історія](Крикун Віталій Юрійович)
РИТОРИКА [Журналістика. Реклама і зв‘язки з громадськістю - Семестр - 7] (Крикун Віталій Юрійович)

СУЧАСНА ЛОГІКА (Хоменко Ірина Вікторівна)
ТРАДИЦІЙНА ЛОГІКА 
(Хоменко Ірина Вікторівна)

СУЧАСНЕ ЛОГІЧНЕ ЗНАННЯ: НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (Щербина Олена Юріївна, Алексюк Ігор Анатолійович, Колотілова Наталія Андріївна)
РИТОРИКА [Економічна кібернетика] 
(Щербина Олена Юріївна)
РИТОРИКА [Менеджмент організацій] (Щербина Олена Юріївна)
ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ НАУКОВОГО ЗНАННЯ 
(Щербина Олена Юріївна)
КОМУНІКАЦІЙНА ЛОГІКА І ТЕОРІЯ АРГУМЕНТАЦІЇ 
(Щербина Олена Юріївна)
ЛОГІКА ТА ПРАВО: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 
(Щербина Олена Юріївна)

Кафедра філософії та методології науки

ФІЛОСОФІЯ [фізика високих енергій, ядерна енергетика, оптика, оптотехніка, молекулярна фізика, фізика космосу, теоретична фізика, фотоніка, фізика металів, фізика функціональних матеріалів, квантова теорія поля, фізичне матеріалознавство] (Білоус Тетяна Миколаївна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
[Управління ризиками та страхування,міжнародна економіка] (Білоус Тетяна Миколаївна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
[Економічна кібернетика, корпоративні фінанси, менеджмент державних фінансів] (Білоус Тетяна Миколаївна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ [Прикладна статистика] (Білоус Тетяна Миколаївна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
[Економіка підприємства,Екологічний менеджмент та підприємство,Облік та аудит] (Білоус Тетяна Миколаївна)

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ [Фізичний факультет] (Добронравова Ірина Серафимівна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ [Радіофізика, електроніка, компьютерні системи] (Добронравова Ірина Серафимівна)

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  [Інститут журналістики] (Горська К.О., Сидоренко Л.І.)

ФІЛОСОФІЯ [Безпека інформаційних і комунікаційних систем, управління інформаційною безпекою] (Комар Олена Вікторівна)

ФІЛОСОФІЯ
[Геологія] (Кравчук Андрій Андрійович)
ФІЛОСОФІЯ [Інженерія комп’ютерних систем і мереж. Семестр 7(Кравчук Андрій Андрійович)
ФІЛОСОФІЯ [Інженерія комп’ютерних систем і мереж. Семестр 3] (Кравчук Андрій Андрійович)

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
[Біологія(Нуріщенко Н.Є., Огнев’юк.Г.З., Сидоренко Л.І.)

ФІЛОСОФІЯ [Інформатика, Системний аналіз, Програмна інженерія] (Петрущенков Сергій Петрович, Савинська Інна Володимирівна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  [Математика, Прикладна та теоретична статистика, Актуарна та фінансова математика,Комп’ютерна механіка] 
(Петрущенков Сергій Петрович)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  [Педагогіка вищої школи, Соціальна педагогіка, Управління навчальним закладом] (Петрущенков Сергій Петрович)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  [Психологія, Соціальна робота, Соціальна реабілітація] (Петрущенков Сергій Петрович)

ФІЛОСОФІЯ [Прикладна фізика] (Павлов Юрій Валерійович, Савинська Інна Володимирівна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
[Політологія] (Павлов Юрій Валерійович)


ФІЛОСОФІЯ [Математика, Комп’ютерна математика, Комп’ютерна механіка, Статистика] (Руденко Ольга Валентинівна, Чайка Яна Миколаївна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 [Філософія, Культурологія, Релігієзнавство] (Руденко Ольга Валентинівна, Добронравова Ірина Серафимівна, Чайка Яна Миколаївна)

ФІЛОСОФІЯ [Інженерія програмного забезпечення] (Савинська Інна Володимирівна)

ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПРИРОДОЗНАВСТВА [Біологія] (Сидоренко Л.І.)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  [Географія] (Сидоренко Л.І.)

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  [Соціологія] (Цимбалюк Н.М., Пипич А.І., Огневюк З.Г.)

ФІЛОСОФІЯ [Прикладна математика] (Чуйко Вадим Леонідович, Савинська Інна Володимирівна)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ [компютерні науки, прикладна математика] (
Чуйко Вадим Леонідович)


Кафедра філософії гуманітарних наук

ФІЛОСОФІЯ [Фінанси і кредит] (Власенко Федір Павлович)
ФІЛОСОФІЯ [
Правознавство (мова навчання російська)(Власенко Федір Павлович)

ФІЛОСОФІЯ [Історія та археологія] (Губерський Леонід Васильович)

ФІЛОСОФІЯ
 
[Облік і аудит] (Діденко Лариса Віталіївна)

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ (Іщенко Олена Миколаївна)
ФІЛОСОФІЯ [Економіка підприємства] (Іщенко Олена Миколаївна)
ФІЛОСОФІЯ [Економічна кібернетика] (Іщенко Олена Миколаївна)

ФІЛОСОФІЯ [Міжнародний бізнес] (Колотило Володимир Володимирович)

ФІЛОСОФІЯ [Менеджмент організацій] (Левченюк Євгенія Вікторівна)
ФІЛОСОФІЯ [Міжнародне право] (Левченюк Євгенія Вікторівна)
ФІЛОСОФІЯ [Економіка підприємництва] (Левченюк Євгенія Вікторівна)

ФІЛОСОФІЯ [Правознавство] (Приятельчук А.О., Ярошовець В.І., Корабльова В.М., Товмаш Д.А., Власенко Ф.П..)

ФІЛОСОФІЯ [Соціологія, соціальні технології] (Скалацький Вячеслав Миколайович)

Кафедра етики, естетики і культурології

ЕСТЕТИКА (Буцикіна Євгенія Олександрівна)
МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ (Буцикіна Євгенія Олександрівна)
НАУКОВИЙ СЕМІНАР ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (Буцикіна Євгенія Олександрівна)
НАУКОВИЙ СЕМІНАР ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (Буцикіна Євгенія Олександрівна)
ПРАКТИКУМ «МЕНЕДЖМЕНТ КУЛЬТУРНИХ ПРОЕКТІВ»(Буцикіна Євгенія Олександрівна)

ЕСТЕТИКА (Панченко Валентина Іванівна, Живоглядова Ірина Вікторівна)
ЕСТЕТИКА (Живоглядова Ірина Вікторівна, Павлова Олена Юріївна, Тормахова Анастасія Миколаївна)
ТВОРЧІСТЬ В ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (Живоглядова Ірина Вікторівна, Тормахова Анастасія Миколаївна)

ЕТИКА (Маслікова Ірина Ігорівна, Єфіменко Віталій Віталійович)
БАГАТОВИМІРНІСТЬ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ (ЧАСТИНА 1. СИМВОЛИ В КУЛЬТУРНИХ СИСТЕМАХ СВІТУ. ЧАСТИНА 2. МОРАЛЬНИЙ ВИМІР СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ) (Стоян Світлана Петрівна, Маслікова Ірина Ігорівна)
КРОС-КУЛЬТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІК (Маслікова Ірина Ігорівна)
КУЛЬТУРНІ ІНСТИТУТИ ТА КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА (Маслікова Ірина Ігорівна)
КУЛЬТУРНІ ІНСТИТУТИ ТА КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА (Маслікова Ірина Ігорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Маслікова Ірина Ігорівна)

ЕКОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ І ЕКОЕТИКА (Буцикіна Євгенія Олександрівна, Нападиста Валентина Григорівна, Рихліцька Оксана Дмитрівна)
ЕТИКА ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ (Нападиста Валентина Григорівна)
КУЛЬТУРА ПОВСЯКДЕННОСТІ (Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна, Погрібна Наталія Володимирівна)
ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ (Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна, Сагайдак Юлія Анатоліївна)
ЭТИКА БИЗНЕСА (Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Баюра Дмитро Олександрович, Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Красота Олена Вадимівна, Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна, Пащук Лідія Віталіївна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна, Бойко Катерина Валентинівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Євтушевська Ольга Володимирівна, Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна, Погрібна Наталія Володимирівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Нападиста Валентина Григорівна)

ЕСТЕТИКА (Живоглядова Ірина Вікторівна, Павлова Олена Юріївна, Тормахова Анастасія Миколаївна)

ЕСТЕТИКА (Панченко Валентина Іванівна, Живоглядова Ірина Вікторівна)
МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ (Панченко Валентина Іванівна, Буцикіна Євгенія Олександрівна)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА (Панченко Валентина Іванівна, Тормахова Анастасія Миколаївна)

ІСТОРІЯ МОРАЛЬНІСНОЇ КУЛЬТУРИ (Подолян Галина Петрівна)
ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА (
Подолян Галина Петрівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Олтаржевський Дмитро Олегович, Серажим Катерина Степанівна, Чекмишев Олександр Вікторович, Подолян Галина Петрівна)
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА АКТУАРІЯ (Подолян Галина Петрівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Подолян Галина Петрівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Подолян Галина Петрівна)

ЕКОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ І ЕКОЕТИКА (Рихліцька Оксана Дмитрівна)
ЕКОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ І ЕКОЕТИКА (Буцикіна Євгенія Олександрівна, Нападиста Валентина Григорівна, Рихліцька Оксана Дмитрівна)
НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО СВІТУ (Рихліцька Оксана Дмитрівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Рихліцька Оксана Дмитрівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Рихліцька Оксана Дмитрівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Рихліцька Оксана Дмитрівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Рихліцька Оксана Дмитрівна)
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА (за фахом)(Рихліцька Оксана Дмитрівна)

ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Рогожа Марія Михайлівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Рогожа Марія Михайлівна)

БАГАТОВИМІРНІСТЬ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ (ЧАСТИНА 1. СИМВОЛИ В КУЛЬТУРНИХ СИСТЕМАХ СВІТУ. ЧАСТИНА 2. МОРАЛЬНИЙ ВИМІР СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ) (Стоян Світлана Петрівна, Маслікова Ірина Ігорівна)
ЕСТЕТИКА (Стоян Світлана Петрівна)
ЕСТЕТИКА (Стоян Світлана Петрівна)
ЕСТЕТИКА (Стоян Світлана Петрівна)
СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА (Стоян Світлана Петрівна)
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МЕДІА КУЛЬТУРИ (Стоян Світлана Петрівна)

ЕСТЕТИКА (Живоглядова Ірина Вікторівна, Павлова Олена Юріївна, Тормахова Анастасія Миколаївна)
ТВОРЧІСТЬ В ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (Живоглядова Ірина Вікторівна, Тормахова Анастасія Миколаївна)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА (Панченко Валентина Іванівна, Тормахова Анастасія Миколаївна)
ІСТОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (Тормахова Анастасія Миколаївна)
ПРАКТИКУМ З МЕНЕДЖМЕНТУ КУЛЬТУРНИХ ПРОЕКТІВ (Тормахова Анастасія Миколаївна)
МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ (Тормахова Анастасія Миколаївна)
ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА XX-XXI СТ. В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (Частина «Музична культура XX-XXI ст. в умовах глобалізації») (Тормахова Анастасія Миколаївна)

ЛЮДИНА В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (Шинкаренко Олена Василівна, Єфименко Віталій Віталійович)
ЕТИКА (Шинкаренко Олена Василівна)
ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА (Шинкаренко Олена Василівна)
ТИПОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРНИХ РЕГІОНІВ СВІТУ: МІЖКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ. ІНДІЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ РЕГІОН (Шинкаренко Олена Василівна, Маслікова Ірина Ігорівна)
ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА (Шинкаренко Олена Василівна)
ЕТИКА (Шинкаренко Олена Василівна)


Кафедра української філософії та культури

УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Біологія] (Бежнар Г.П.)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Геологія] (Бежнар Г.П.)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Фізика] (Бежнар Г.П.)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ [Оптотехніка] (Вдовиченко Г.В.)
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ [Культурологія] (Вдовиченко Г.В.)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Математика, Статистика] (Вдовиченко Г.В.)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Прикладна математика] (Вдовиченко Г.В.)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Природнича географія] (Вдовиченко Г.В.)
УКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛІСТИКА (Вдовиченко Г.В.)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ [Гідрологія] (Заруцька О.А.)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ [Туризм] (Заруцька О.А.)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ [Інформатика] (Заруцька О.А.)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ [Прикладная физика и наноэлектроника](Заруцька О.А.)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ [Програмне забезпечення систем](Заруцька О.А.)

ІСТОРІЯ МІФОЛОГІЇ [Релігієзнавство] (Кривда Наталія Юріівна)

ІСТОРІЯ ТЕАТРУ І КІНО [Філософія] (Огнєва Тетяна Костянтинівна)
ІСТОРІЯ ТЕАТРУ І КІНО [Культурологія] (Огнєва Тетяна Костянтинівна)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Східна філологія, західноєвропейська мова та переклад] (Огнєва Тетяна Костянтинівна)

УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Право] (Омельченко Вікторія Юріївна)

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ВЧЕНЬ [Культурологія] (Погорілий А.О.)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Економічна кібернетика, Бізнес статистика] (Погорілий А.О.)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Економіка підприємства] (Погорілий А.О.)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [
Міжнародна економіка] (Погорілий А.О.)

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ [
Культурологія] (Руденко Сергій Валерійович)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 
[Філософія] (Руденко Сергій Валерійович)
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
[Культурологія] (Руденко Сергій Валерійович)

УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА
 
[Слов'янська філологія] (Русин Мирослав Юрійович)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Українська мова і література та західноєвропейська мова Літературна творчість та українська мова і література] (Русин Мирослав Юрійович)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [
Філософія] (Русин Мирослав Юрійович)
УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА [Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова] (Русин Мирослав Юрійович)

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ [Релігієзнавство] (Семикрас В.В.)
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ [Культурологія] (Семикрас В.В.)
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ [Політологія] (Семикрас В.В.)
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ [Журналістика] (Семикрас В.В.)

 

Кафедра релігієзнавства

РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ
(Задоянчук Оксана Олександрівна)

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ 
[Економічна кібернетика] (Кондратьєва Ірина Владиславівна)
ІСТОРІЯ РАННІХ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ І КУЛЬТІВ 
(Кондратьєва Ірина Владиславівна, 
Шавріна Ірина Вілентинівна)

НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ  РЕЛІГІЙНОСТІ
 (
Конотоп Людмила Григорівна)
НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
(Конотоп Людмила Григорівна)
РЕЛІГІЙНІ  ТА ЕЗОТЕРИЧНІ ВЧЕННЯ (Конотоп Людмила Григорівна)
ІСТОРІЯ СЛОВЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ 
 [Семестр 5] (Конотоп Людмила Григорівна)
ІСТОРІЯ СЛОВЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ  
[Семестр 7] (Конотоп Людмила Григорівна)
ЛЮДСЬКА СУБ`ЄКТИВНІСТЬ У ФІЛОСОФІЇ ТА РЕЛІГІЇ 
(Конотоп Людмила Григорівна)
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА  У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
(Конотоп Людмила Григорівна)

ГЕОГРАФІЯ РЕЛІГІЇ (
Нетецька Євгенія Валеріївна)
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 
[Культурологія] (Нетецька Євгенія Валеріївна)

РЕЛІГЯ І НАУКА: ФОРМИ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ (
Пілецький Євген Анатолійович)

ХРИСТИЯНСТВО (Пасічник Олександр Сергійович)
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 
[Біологія 2 курс] (Пасічник Олександр Сергійович)
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО [Біологія 3 курс] (Пасічник Олександр Сергійович)

РЕЛІГІЙНА ФІЛОСОФІЯ XIX СТ. ТА СУЧАСНА РЕЛІГІЙНА ФІЛОСОФІЯ (Предко Олена Іллівна)

РАННЬОХРИСТИЯНСЬКА ТРАДИЦІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ’Я (Харьковщенко Євген Анатолійович, Пасічник Олександр Сергійович)
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
(Харьковщенко Євген Анатолійович)

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ (
Шавріна Ірина Валентинівна)

РЕЛІГІЙНИЙ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ ТА ЕКСТРЕМІЗМ (
Швед Зоя Володимирівна)
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙНОГО МИСТЕЦТВА 
(Швед Зоя Володимирівна)
РЕЛІГІЙНІ КОНЦЕПЦІЇ ВІЙНИ ТА МИРУ 
(Швед Зоя Володимирівна)

  

Кафедра політології

ПОЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
(
Внучко Світлана Миколаївна)
СОЦІАЛЬНО - ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ (Внучко Світлана Миколаївна)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ (Губерський Станіслав Антонович)
ПОЛІТОЛОГІЯ (Губерський Станіслав Антонович)

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (Лященко Ірина Анатоліївна)
ПОЛІТОЛОГІЯ [Історія] (Лященко Ірина Анатоліївна)
ПОЛІТОЛОГІЯ [Біологія] (Лященко Ірина Анатоліївна)
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ  
(Лященко Ірина Анатоліївна)

ЕТНОПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА (Обушний Микола Іванович)
ЕТНОПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА [Публічне управління та адміністрування](Обушний Микола Іванович)

ПОЛІТИЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ (Половко Олена Олексіївна)
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ 
(Половко Олена Олексіївна)

ПОЛІТИЧНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ (Стичинська Анна Броніславівна)

ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ (Ткач Олег Іванович)
ПОРІВНЯЛЬНА ПОЛІТОЛОГІЯ (Ткач Олег Іванович)
ТРАНЗИТОЛОГІЯ (Ткач Олег Іванович)

ҐЕНДЕРНІ ПОЛІТИКИ (Тукаленко Інна Анатоліївна)
НЕКЛАСИЧНА ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ (Тукаленко Інна Анатоліївна)
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ (Тукаленко Інна Анатоліївна)
СУЧАСНІ ФОРМИ ПРОТЕСТНИХ РУХІВ (Тукаленко Інна Анатоліївна)

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА (Федірко Іван Павлович)
ПОЛІТОЛОГІЯ [География](
Федірко Іван Павлович)
ПОЛІТОЛОГІЯ [Компьютерні науки] 
(Федірко Іван Павлович)


Кафедра політичних наук

ВИБОРЧІ СИСТЕМИ [Політологія, аспірантура] (Гончарук Валерій Петрович)
 Кафедра державного управління

КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА (Зубчик Олег Анатолійович)
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
(Зубчик Олег Анатолійович)

Євтушевська Ольга Володимирівна