Робочі навчальні програми докторів філософії


Кафедра історії філософії

ПАРАДИГМАЛЬНІ ВИМІРИ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОЇ НАУКИ (Кононенко Тарас Петрович)
СТУДІЇ З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ: ПАРАДОКС МОДЕРНУ (
Кононенко Тарас Петрович)
ФІЛОСОФІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ (Кириченко Михайло Сергійович)
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ (Бугров Володимир Анатолійович)


Кафедра теоретичної і практичної філософії

ІСТОРИЧНІ ПРОЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ (Пролеєв С.В.)
ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ (Бойченко М.І.,
Богачов А.Л.)
ПЕРСПЕКТИВИ ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ: КОНЦЕПЦІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ (
Кебуладзе В.І.; Приходько В.В.)
ТЕОРЕТИЧНА ФІЛОСОФІЯ (
Дем’янов В.О., Баумейстер А.О.)
ЦІННІСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ (Губерський Л.В.; Шашкова Л.О.)
ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ (
Шашкова Л.О.; Баумейстер А.О.)
ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ РАДЯНСЬКОЇ ТА ПОСТРАДЯНСЬКОЇ ДОБИ (
Вдовиченко Г.В.)
АСИСТЕНТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА


Кафедра логіки

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА (Щербина Олена Юріївна)
ТЕХНОЛОГІЇ ВПЛИВУ В ДІЛОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ 
(Хоменко Ірина Вікторівна)
ФІЛОСОФСЬКА ЛОГІКА 
(Щербина Олена Юріївна)
ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ 
(Хоменко Ірина Вікторівна)


Кафедра філософії та методології науки

ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ І ЕПІСТЕМОЛОГІЯ НАУКИ (Добронравова Ірина Серафимівна) 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗУМІННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРАКТИК НАУКИ 
(Білоус Тетяна Миколаївна)


Кафедра етики, естетики і культурології

АНТРОПНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ (Панченко Валентина Іванівна)
АРХЕТИПИ ТА КУЛЬТУРА (
Живоглядова Ірина Вікторівна)
ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА  (Павлова Олена Юріївна)
ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ІНСТИТУТІВ (Маслікова Ірина Ігорівна)
ОЦІНОЧНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (Рогожа Марія Михайлівна)
CULTURAL INSTITUTIONS STUDIES (Маслікова Ірина Ігорівна)
ВІЗУАЛЬНА ІСТОРІЯ (Адамська Ірина Геннадіївна)
АСИСТЕНТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 


Кафедра української філософії та культури


КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ ЯК ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОСТІ (
Бежнар Ганна Петрівна)
МОДЕРНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ (
Огнєва Тетяна Костянтинівна)
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (
Вдовиченко Г.В.)
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
(ред. 2020 р.) (Вдовиченко Г.В.)
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ІНТЕГРАЛЬНА СКЛАДОВА СВІТОВОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ (Кривда Наталія Юріівна)


Кафедра релігієзнавства

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА (Сарапін Олександр Васильович)
БУДДОЛОГІЯ (Сарапін Олександр Васильович)
ЕКУМЕНІЗМ: ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЙНОЇ ЄДНОСТІ (Фенно Ірина Миколаївна)
ІСЛАМОЗНАВСТВО (Владиченко Лариса Дмитрівна)
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН (Пілецький Євген Анатолійович)
ПРОБЛЕМА ЖИТТЯ І СМЕРТІ В РЕЛІГІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ (Конотоп Людмила Григорівна)
СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ РЕГІЄЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (Предко Олена Іллівна)
РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ (Харьковщенко Євген Анатолійович)
РЕЛІГІЯ І НАУКА: ВІД КОНФРОНТАЦІЇ ДО ДІАЛОГУ (Пасічник Олександр Сергійович)
СУЧАСНІ РЕЛІГІЇ СВІТУ 
(Шавріна Ірина Валентинівна)
АСИСТЕНТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

Кафедра політології


ІГРОВИЙ АСПЕКТ ПОЛІТИКИ (
Лященко Ірина Анатоліївна)
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ (Хилько Микола Іванович)
ПОЛІТИЧНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ І СЕПАРАТИЗМ (
Хилько Микола Іванович)
ВЛАДА: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ (Цвих Володимир Федорович)
 

Кафедра політичних наук


ВИБОРЧІ СИСТЕМИ (
Гончарук Валерій Петрович)
НЕКЛАСИЧНІ ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ (
Федорченко Володимир Миколайович)
ПОЛІТИЧНА РИЗИКОЛОГІЯ (
Петренко Ігор Ігорович)
ПОЛІТИЧНА СЕМІОТИКА (
Олещук Петро Миколайович)
СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА НАУКА В США 
(Малкіна Ганна Миколаївна)
АСИСТЕНТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА


Програми викладачів Інституту Міжнародних Відносин (Спеціальність 052)

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (Коппель Олена Арнольдівна)
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ (Андрущенко Світлана Вікторівна)
МЕГАТРЕНДИ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ(МЕГАТРЕНДИ В РЕГІОНАХ СВІТУ) (
Коппель Олена Арнольдівна)
МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА ТА КОНФЛІКТИ (Капітониенко Микола Геннадійович)
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (Анррєєва Ольга Миколаївна Константинов Віктор Юрійович)
РЕГІОНОЗАВСТВО (Ігнатьєв Павло Миколайович)
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (Скороход Юрій Степанович)
СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (Яковенко Н.Л.)
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ (Рижков М.М.)
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН [англійською мовою] (Галака С.П.)

 

Кафедра державного управління

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (Зубчик Олег Анатолійович)
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ (Ткаченко Шгор Валентинович)
МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (Неліпа дмитро Васильович)
КОМУНІКАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (Лікарчук Наталія Василівна)
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ (Ващенко Костянтин Олександрович)
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБІЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ (Воротін Валерій Євгенович)
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСАД В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (Мотренко Тимофій Валентинович)
ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ (Канавець Марина володимирівна)
ГЕОПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ (Шульга Марина Андріївна)
CИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ (Неліпа Дмитро Васильович)
АСИСТЕНТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА


ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Всі освітні програми є відкритими для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів.
Всі пропозиції відправляти на електронну пошту гарантів з назвою в темі листа - ПРОПОЗИЦІЇ_ДО_ОП.

033 Філософія - shashkova_l@univ.net.ua 
031 Релігієзнавство - kharkovshchenko@univ.net.ua
034 Культурологія - olenapavlova@knu.ua
052 Політологія - p.p.shliakhtun@knu.ua
281 Публічне управління та адміністрування - zubchyk@@univ.net.ua

Дякуємо за Ваші пропозиції!МЕГАТРЕНДИ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ

( МЕГАТРЕНДИ В РЕГІОНАХ СВІТУ)