Проект "Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів"Опис й технічне завдання проекту


Дослідницька група проекту


Руденко Сергій Валерійович  - науковий керівник та автор проекту, доктор філософських наук, доцент

Вілков Вячеслав Юрійович - старший науковий співробітник, кандидат філософських наук, доцент

Ярмоліцька Наталія Вікторівна - науковий співробітник, кандидат філософських наук

Соболь Тетяна Володимирівна - молодший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Туренко Віталій Едуардович - молодший науковий співробітник, кандидат філософських наук


Публікації за проектом


2017 рік

Монографії:

Руденко С.В., Вілков В.Ю., Ярмоліцька Н.В., Соболєвський Я.А. Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – 175 с.

Вилков В.Ю. Нации и национальная государственность. Очерки истории социально- и политико-философской мысли. – Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2017. – 357 с.


Туренко В.Е. Антична філософія любові: монографія. – К.: ВАДЕКС, 2017. – 288 с.


Туренко В.Е. Погляд на людську любов у світлі східної святоотецької думки. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 207 с.

Інші публікації

2017 рік

Руденко Сергій Валерійович

 

 • Руденко С.В. (у співавторстві) Особливості створення системи політологічної освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.// European Cooperation. – Warsaw, Poland. – 2017. – № 6 (25).–  С. 29 – 48 (http://www.we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/view/318/756)
 • Руденко С.В. (у співавторстві) Запровадження «наукового комунізму» в СРСР як визначальний чинник створення системи спеціалізованої політологічної освіти і напряму наукових досліджень політики в Київському університеті.// European Cooperation. – Warsaw, Poland. – 2017. – № 5(24).–  С. 52-73 (http://www.we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/view/310/723)
 • Rudenko S. V. The study of Ukrainian philosophical culture in historical and philosophical studies of the Soviet era. // Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. –2017. – №2. – С.41-42 (http://philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Dny%20nauky/2017/DS%202017%2002.pdf)
 • Rudenko S. V.(у співавторстві) Polish-Ukrainian Humanitarian Studies: Scientific and Educational Development Strategy. // Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. –2017. – Ч.10. – С. 3 (http://philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Dny%20nauky/2017/DS%202017%2003.pdf)

 

Вілков Вячеслав Юрійович

 

 • Вилков В.Ю. Аксиоматика политико-философской модели национального и национально-государственного строительства Юргена Хабермаса // Вопросы философии, 2017. – № 2. – С. 5-17 (Web of Science, Scopus) (http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1568&Itemid=99999999)
 • Вілков В.Ю. (у співавторстві) Особливості створення системи політологічної освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.// European Cooperation. – Warsaw, Poland. – 2017. – № 6 (25).–  С. 29 - 48
 • Вілков В.Ю. (у співавторстві) Запровадження «наукового комунізму» в СРСР як визначальний чинник створення системи спеціалізованої політологічної освіти і напряму наукових досліджень політики в Київському університеті.// European Cooperation. – Warsaw, Poland. – 2017. – № 5(24).–  С. 52-73 (http://www.we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/view/310/723)
 • Вілков В.Ю. Неоліберальні та демократичні приписи стратегії націє- та державотворення в умовах глобалізації // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017 р., м. Дніпро, – 2017. –№ 1.– С. 42-45 (http:// www.dnu.dp.ua/docs/ndc/confdocs/materialu_conf/2017/11_1.pdf)
 • Вилков В.Ю.             Теоретико-методологические предписания интерпретации генезиса цивилизаций и наций Освальда Шпенглера // Дні науки філософського факультету – 2017: Міжнародна наукова конференція (25– 26 квітня 2017 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. – Ч. 7. – С. 10-13. (http://philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Dny%20nauky/2017/DS%202017%2007.pdf)
 • Вілков В.Ю. Ліберально-демократичні запити націє- та державотворення в Україні // // Medzinárodná vedecko praktiká konferencia Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie 10-17 marca 2017. – Sládkovičovo, Slovenská republica, 2017. – S. – 174-177.    
 • Вілков В.Ю., (у співавторстві)  Особливості створення системи політологічної освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Współpraca Europejska, Warszawa, Polska, Wydawca – Consilium Sp. z o.o., 2017. – № 6 (25). – С. 29-48 (Index Сореrnicus) (http://www.we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/view/318/756)

 

 

 

Ярмоліцька Наталія Вікторівна

 

•   Ярмоліцька Н.В. Ключові напрямки розвитку вітчизняної вищої освіти в умовах дотичності до європейських стандартів. // Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених . – 2017. – № 9. – С. 84-86 (http://philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Dny%20nauky/2017/DS%202017%2009.pdf)

•   Ярмоліцька Н.В. (у співавторстві) Новий підхід до розвитку компетентнісного напряму в організації освітнього процесу за Джоном Равеном. // Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м. Дніпро. 2017. – №2. – С. 155-158

•   Ярмоліцька Н.В. (у співавторстві) Впровадження інновацій в практику викладання філософії – шлях до підвищення якості вищої освіти. // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро.  – 2017. – №1. – С. 147-150 (http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/confdocs/materialu_conf/2017/4_1.pdf)

•   Ярмоліцька Н.В. (у співавторстві) Специфіка напряму навчання філософії як фактор особистісного розвитку студента. // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017 р., м. Дніпро. – 2017. – №1. – С. 102-104

• Ярмоліцька Н.В. Ентоні Флю про гуманізм і свободу як основні складові людського буття // Дні науки філософського факультету – 2017: Міжнародна наукова конференція (25– 26 квітня 2017 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. – Ч. 1. – С.160-162. (http://philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Dny%20nauky/2017/DS%202017%2001.pdf)

• Ярмоліцька Н.В. Людина у філософсько-антропологічній концепції А.Гелена // Особистість  стать  сам'я: виклики та відповіді філософської антропології  психоаналізу і арт-терапії (підхід філософської антропології як метаантропології) : IV Міжнародна науково-практична конференція 30-31 березня 2017 р. – К.: Інтерсервіс, 2017. – С. 132-135.

 

 

Cоболь Тетяна Володимирівна

 

 • Соболь Т.В. Філософський аспект сучасної вищої освіти // Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії] – Випуск 9. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», – 2017. – C. 217-219.
 • Соболь Т.В.  Виключне значення філософської освіти у формуванні інноваційної культури вітчизняного суспільства / Інновації у сучасному світі: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», – 2017. – C. 41-45.
 • Соболь Т.В. Загальні компетентності випускників філософського факультету // Гуманітарні науки: нові вирішення:  Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції – Вінниця ТОВ «Нілан-ЛТД» – 2017. С. 97-99
 • Соболь Т.В. Реформи філософської освіти: реалії та перспективи // " Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  – 2017. – Ч. 9. – С. 71-73. (http://philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Dny%20nauky/2016/DN_2016_V9%20_18%2019_.pdf)
 • Соболь Т.В. Компетентнісний підхід до сучасної філософської освіти // "Дні науки філософського факультету – 2017", Міжнародна наукова конференція "- 2017. – Ч. 3. – С. 98-100. (http://philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Dny%20nauky/2016/DN_2016_V3%20_4_.pdf)
 • Sobol T.V. The impact of philosophical education on the formation of communicative competences // " Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених – 2017. – Ч. 3. – С. 111-112. (http://philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Dny%20nauky/2016/DN_2016_V3%20_4_.pdf)
 • Соболь Т.В. Загальні особливості формування комунікативної компетенції / Т.В. Соболь // Сучасна гуманітаристика: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 квітня 2017 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), – 2017. – Вип. 1. – С. 94-99.
 • Соболь Т.В. Особливості використання аудіовізуального методу як засобу формування комунікативної компетенції / Т.В. Соболь // Суспільні науки: невирішені питання:  Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД»,  – 2017. – С. 39-41.
 • Sobol T.V. Philosophy as a methodological basis of competence approach in system of higher education of Ukraine // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія „Філософія”. – К. : ВПЦ „Київський університет”, – 2017. – Вип. 1 – С. 25-28. (http://philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Vydanna/Visnyk/Bulletin%20KNU%20Philosophy%20%E2%84%961.pdf)
 • Соболь Т.В. (у співавторстві) Новий підхід до розвитку компетентнісного напряму в організації освітнього процесу за Джоном Равеном. // Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м. Дніпро. 2017. – №2. – С. 155-158
 • Соболь Т.В. (у співавторстві). Впровадження інновацій в практику викладання філософії – шлях до підвищення якості вищої освіти. // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро.  – 2017. – №1. – С. 147-150 (http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/confdocs/materialu_conf/2017/4_1.pdf)
 • Соболь Т.В. (у співавторстві) Специфіка напряму навчання філософії як фактор особистісного розвитку студента. // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017 р., м. Дніпро. – 2017. – №1. – С. 102-104
 • Sobol T.V. (у співавторстві) The competence of the graduates of the philosophical faculty in accordance with existing inquiries and challenges // Молодий вчений. — 2017. — №10 – С.159-162((Index Сореrnicus) (http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/36.pdf)

 

 

Туренко Віталій Едуардович

 

•   Туренко В.Е. (у співавторстві) Новий підхід до розвитку компетентнісного напряму в організації освітнього процесу за Джоном Равеном. // Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м. Дніпро. 2017. – №2. – С. 155-158

•   Туренко В.Е. (у співавторстві)  Впровадження інновацій в практику викладання філософії – шлях до підвищення якості вищої освіти. // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро.  – 2017. – №1. – С. 147-150 (http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/confdocs/materialu_conf/2017/4_1.pdf)

•   Туренко В.Е., Соболь Т.В., Ярмоліцька Н.В. Особливості філософської освіти у вузах скандинавських країн: постановка питання // Молодий вчений. — 2017. — №6. – С.87-90 (Index Сореrnicus) (http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/18.pdf)

•   Туренко В.Е., Соболь Т.В., Ярмоліцька Н.В. Специфіка вищої філософської освіти у країнах Бенілюксу: компаративний аналіз // Молодий вчений. – 2017. – №5. – C.43-46 (Index Сореrnicus) (http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/5/11.pdf)

•   Туренко В.Е., Соболь Т.В., Ярмоліцька Н.В. Місце та значення інноваційної складової у підготовці PhD з філософії у Великобританії // Молодий вчений. – 2017. – №8. – С. 96-99 (Index Сореrnicus) (http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/8/23.pdf)

•   Turenko V. (у співавторстві) The competence of the graduates of the philosophical faculty in accordance with existing inquiries and challenges // Молодий вчений. — 2017. — №10 – С.159-162  (Index Сореrnicus) (http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/36.pdf)


2016 рік

Руденко Сергій Валерійович

 • Руденко С.В. (у співавторстві) Особливості створення системи політологічної освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.// European Cooperation. – Warsaw, Poland. – 2017. – № 6 (25).–  С. 29 - 48
 • Руденко С.В. (у співавторстві) Запровадження «наукового комунізму» в СРСР як визначальний чинник створення системи спеціалізованої політологічної освіти і напряму наукових досліджень політики в Київському університеті.// European Cooperation. – Warsaw, Poland. – 2017. – № 5(24).–  С. 52-73
 • Rudenko S. V. The study of Ukrainian philosophical culture in historical and philosophical studies of the Soviet era. // Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. –2017. – №2. – С.41-42
 • Rudenko S. V.(у співавторстві) Polish-Ukrainian Humanitarian Studies: Scientific and Educational Development Strategy. // Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. –2017. – Ч.10. – С. 3
 • Руденко С. В. Методологічні засади історико-філософської реконструкції діалогу в українській філософській культурі. // Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот. – 2016. – №1. – С.196-197
 • Руденко С. В. Електронне навчання як інструмент модернізації викладання філософських та культурологічних дисциплін. // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: Міжнародна науково-практична конференція. – 2016. – №1. – С.161-162
 • Руденко С. В. Філософсько-світоглядні засади стратегії розвитку сучасної української культури. // Українська культура : перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі: Всеукраїнська науково-практична конференція . – 2016. – №1. – С.104-108
 • Rudenko S. V. E-learning as a tool for modernizing teaching logic. // Проблеми викладання логіки та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція. – 2016. – №1. – С. 50
 • Руденко С. В. Розробка освітнього стандарту з історії української філософії: методологія та практичні результати. // Модернізація філософської освіти: виклики та перспективи: Урочистий симпозіум, присвячений Всесвітньому Дню філософії ЮНЕСКО у 2016 р. (17 листопада 2016 р.). Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету. – 2016. – №1. – С. 19-20
 • Руденко С. В. (у співавторстві) Парадигмальна структуризація як чинник модернізації сучасної філософської та політологічної освіти і науки (частина перша). // European Cooperation. – Warsaw, Poland. – 2016. – № 7.–  С. 72-90
 • Руденко С. В. (у співавторстві) Парадигмальна структуризація як чинник модернізації сучасної філософської та політологічної освіти і науки (частина друга).// European Cooperation. – Warsaw, Poland. – 2016. – № 9.–  С. 36-47
 • Руденко С.В. (у співавторстві) Проблеми розробки етнополітології як науки та навчальної дисципліни в системі гуманітарного знання // Зб.праць. Друга всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації". Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – 2016. – № 1.–  С. 68-72    


Вілков Вячеслав Юрійович

 • Вілков В.Ю. (у співавторстві) Особливості створення системи політологічної освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.// European Cooperation. – Warsaw, Poland. – 2017. – № 6 (25).–  С. 29 - 48
 • Вілков В.Ю. (у співавторстві) Запровадження «наукового комунізму» в СРСР як визначальний чинник створення системи спеціалізованої політологічної освіти і напряму наукових досліджень політики в Київському університеті.// European Cooperation. – Warsaw, Poland. – 2017. – № 5(24).–  С. 52-73
 • Вілков В.Ю. Неоліберальні та демократичні приписи стратегії націє- та державотворення в умовах глобалізації // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017 р., м. Дніпро, – 2017. –№ 1.– С. 42-45
 • Вілков В.Ю. Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити (частина перша) // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – 2016. – №1. –  С. 87-91
 • Вілков В.Ю. Українська національна ідея та актуальні проблеми національно-державного будівництва в Україні // Стратегічні пріоритети – 2016. – № 1. – С. 60-67
 • Вілков В.Ю. Парадигмальна структуризація науки про політику як чинник підвищення евристичності сучасних політичних досліджень та оптимізації процесу викладання політологічних дисциплін // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: Всеукраїнська наукова конференція. – 2016. – № 1.– С. 162-164
 • Вилков В.Ю. Демократический процесс и национальная государственность в эпоху глобализации: политико-философские предписания Ю. Хабермаса // II Interdisciplinary Scientific and Practical Conference «Modern society cooperation and partnership». – Warszaw. – 2016. – № 1. – С. 11-12
 • Вілков В.Ю. Політико-філософські та ідеологічні засади патріотичного виховання на сучасному етапі демократичного розвитку України // Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція. – 2016. – № 1. – С. 326-329  
 • Вілков В.Ю. Політико-філософські засади та ідеологічні пріоритети стратегії національно-державного будівництва на сучасному етапі демократичного розвитку України // Модернізація філософської освіти: виклики та перспективи: Урочистий симпозіум, присвячений Всесвітньому Дню філософії ЮНЕСКО у 2016 р. (17 листопада 2016 р.). Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету. – 2016. – № 1.–  С. 8-11       
 • Вілков В.Ю. Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити (частина друга). // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник  – 2016. – № 2.–  С. 105-109
 • Вілков В.Ю. (у співавторстві) Політико-філософські та нормативно-правові засади створення громадянських держав початку доби Модерну (частина перша) // European Cooperation. – Warsaw, Poland.   – 2016. – № 4. – С. 62-83
 • Вілков В.Ю. (у співавторстві) Політико-філософські та нормативно-правові засади створення громадянських націй і національних держав початку доби Модерну (частина друга) // European Cooperation. – Warsaw, Poland. – 2016. – № 4. – С. 99-112
 • Вілков В.Ю. (у співавторстві) Парадигмальна структуризація як чинник модернізації сучасної філософської та політологічної освіти і науки (частина перша). // European Cooperation. – Warsaw, Poland. – 2016. – № 7.–  С. 72-90
 • Вілков В.Ю. (у співавторстві) Парадигмальна структуризація як чинник модернізації сучасної філософської та політологічної освіти і науки (частина друга). European Cooperati, on. – Warsaw, Poland. – 2016. – № 9.–  С. 36-47
 • Вілков В.Ю. (у співавторстві) Проблеми розробки етнополітології як науки та навчальної дисципліни в системі гуманітарного знання // Зб.праць. Друга всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації". Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – 2016. – № 1.–  С. 68-72      

  Ярмоліцька Наталія Вікторівна

 • Ярмоліцька Н.В.  Сучасна наука і освіта: українські реалії та європейський досвід. // Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – 2016. – № 1. – С. 82-86
 • Ярмоліцька Н.В. Ключові напрямки розвитку вітчизняної вищої освіти в умовах дотичності до європейських стандартів. // Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених . – 2017. – № 9. – С. 84-86
 • Ярмоліцька Н.В. Онлайн освіта: європейський досвід та вітчизняні здобутки. // Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених . – 2016. – № 6. – С. 214-216
 • Ярмоліцька Н.В.  А.Шопенгауер про винятковість філософії та її значення для університетської освіти. // Модернізація філософської освіти: виклики та перспективи: Урочистий симпозіум, присвячений Всесвітньому Дню філософії ЮНЕСКО у 2016 р. (17 листопада 2016 р.). Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету. – 2016. – № 1. – С. 33-35
 • Ярмоліцька Н.В. Особливості формування моделей вітчизняної філософської освіти в контексті європейського освітньо-наукового простору (на досвіді вищих навчальних закладів Німеччини). // Зб.праць. Друга всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації". дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.  – 2016. – № 1. – С. 120-123
 • Ярмоліцька Н.В. Європейські цінності як чинник модернізаційних процесів у вітчизняній філософській освіті. // Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція. – 2016. – № 1. – С. 98-100
 • Ярмоліцька Н.В. (у співавторстві) Парадигмальна структуризація як чинник модернізації сучасної філософської та політологічної освіти і науки (частина перша). // European Cooperation. – Warsaw, Poland. – 2016. – № 7.–  С. 72-90
 • Ярмоліцька Н.В. (у співавторстві) Парадигмальна структуризація як чинник модернізації сучасної філософської та політологічної освіти і науки (частина друга). European Cooperati, on. – Warsaw, Poland. – 2016. – № 9.–  С. 36-47
 • Ярмоліцька Н.В. (у співавторстві) Новий підхід до розвитку компетентнісного напряму в організації освітнього процесу за Джоном Равеном. // Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м. Дніпро. 2017. – №2. – С. 155-158
 • Ярмоліцька Н.В. (у співавторстві) Впровадження інновацій в практику викладання філософії – шлях до підвищення якості вищої освіти. // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро.  – 2017. – №1. – С. 147-150
 • Ярмоліцька Н.В. (у співавторстві) Університетська освіта: історія та сучасність у світлі європейських традицій. // Філософсько-гуманітарні читання: збірка наукових праць. – 2016. – №3. – С. 164 -170
 • Ярмоліцька Н.В. (у співавторстві) Вплив болонського процесу на реформи філософської освіти в Україні. // Практична філософія. – 2016. – №2. – С. 17-22
 • Ярмоліцька Н.В. (у співавторстві)  Особливості реалізації принципів болонського процесу в європейських країнах. // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. – 2016. – №11. – С. 280-284
 • Ярмоліцька Н.В. (у співавторстві)  Причини модернізації вітчизняної філософської освіти в контексті сучасних запитів ринку праці // Молодий вчений. – 2016. – №11. – С. 255-258
 • Ярмоліцька Н.В. (у співавторстві) Специфіка напряму навчання філософії як фактор особистісного розвитку студента. // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017 р., м. Дніпро. – 2017. – №1. – С. 102-104
 • Ярмоліцька Н.В. (у співавторстві) До питання про сутність і значення інновацій в контексті модернізації вітчизняної філософської освіти. // Молодий вчений. – 2016. – №9. – С. 207-211
 • Ярмоліцька Н.В. (у співавторстві) Специфіка та особливості сучасної вищої філософської освіти у Греції. // Молодий вчений. – 2016. – №8. – С. 395-398
 • Yarmolitzka N. W. (у співавторстві) The place of philosophy in the world educational space // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Випуск 5-6 (153-154). –  К., 2016. – С. 153-161
 • Ярмоліцька Н.В. (у співавторстві) Вища філософська освіта у Франції та Італії: «виклики» та «відповіді» для України. // Молодий вчений. - 2016. - №7. – С. 486-490


Соболь Тетяна Володимирівна

 • Соболь Т.В.  Академічна автономія в США та в Україні. // Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії . – 2016. – №6. – С. 290-292
 • Соболь Т.В. Вплив світових запитів на формування вітчизняної української освіти. // Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених.  – 2016. – №6. – С. 203-205
 • Соболь Т.В. Философское образование как фактор формирования критического мышления в контексте международного образовательного пространства. // Молодой ученый. – 2016. – №14. – С. 598-601
 • Соболь Т.В. Модернізація філософської освіти в контексті сучасних суспільних викликів. // Модернізація філософської освіти: виклики та перспективи: Урочистий симпозіум, присвячений Всесвітньому Дню філософії ЮНЕСКО у 2016 р. (17 листопада 2016 р.). Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету. – 2016. – №1. – С. 21-23
 • Соболь Т.В. Особливості реалізації європейських принципів в системі вищої освіти України (на прикладі філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка). // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: Всеукраїнська наукова конференція. – 2016. – №1. – С. 62-64
 • Соболь Т.В. Вплив філософської освіти на сталий розвиток сучасного суспільства. // Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот. – 2016. – №1. – С. 214-216
 • Соболь Т.В. Філософський аспект сучасної вищої освіти // Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії] – Випуск 9. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», – 2017. – C. 217-219.
 • Соболь Т.В.  Виключне значення філософської освіти у формуванні інноваційної культури вітчизняного суспільства / Інновації у сучасному світі: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», – 2017. – C. 41-45.
 • Соболь Т.В. Загальні компетентності випускників філософського факультету // Гуманітарні науки: нові вирішення:  Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції – Вінниця ТОВ «Нілан-ЛТД» – 2017. С. 97-99
 • Соболь Т.В. Реформи філософської освіти: реалії та перспективи // " Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  – 2017. – Ч. 9. – С. 71-73.
 • Соболь Т.В. Компетентнісний підхід до сучасної філософської освіти // "Дні науки філософського факультету – 2017", Міжнародна наукова конференція "- 2017. – Ч. 3. – С. 98-100.
 • Sobol T.V. The impact of philosophical education on the formation of communicative competences // " Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених – 2017. – Ч. 3. – С. 111-112.
 • Соболь Т.В. Загальні особливості формування комунікативної компетенції / Т.В. Соболь // Сучасна гуманітаристика: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 квітня 2017 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), – 2017. – Вип. 1. – С. 94-99.
 • Соболь Т.В. Особливості використання аудіовізуального методу як засобу формування комунікативної компетенції / Т.В. Соболь // Суспільні науки: невирішені питання:  Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД»,  – 2017. – С. 39-41.
 • Sobol T.V. Philosophy as a methodological basis of competence approach in system of higher education of Ukraine // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія „Філософія”. – К. : ВПЦ „Київський університет”, – 2017. – Вип. 1 – С. 25-28.
 • Соболь Т.В. (у співавторстві) Новий підхід до розвитку компетентнісного напряму в організації освітнього процесу за Джоном Равеном. // Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м. Дніпро. 2017. – №2. – С. 155-158
 • Соболь Т.В. (у співавторстві). Впровадження інновацій в практику викладання філософії – шлях до підвищення якості вищої освіти. // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро.  – 2017. – №1. – С. 147-150
 • Соболь Т.В. .(у співавторстві) Університетська освіта: історія та сучасність у світлі європейських традицій. // Філософсько-гуманітарні читання: збірка наукових праць. – 2016. – №3. – С. 164 -170
 • Соболь Т.В. (у співавторстві). Вплив болонського процесу на реформи філософської освіти в Україні. // Практична філософія. – 2016. – №2. – С. 17-22
 • Соболь Т.В. (у співавторстві) Особливості реалізації принципів болонського процесу в європейських країнах. // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. – 2016. – №11. – С. 280-284
 • Соболь Т.В. (у співавторстві) Причини модернізації вітчизняної філософської освіти в контексті сучасних запитів ринку праці // Молодий вчений. – 2016. – №11. – С. 255-258
 • Соболь Т.В. (у співавторстві) Специфіка напряму навчання філософії як фактор особистісного розвитку студента. // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017 р., м. Дніпро. – 2017. – №1. – С. 102-104
 • Соболь Т.В.  (у співавторстві)  Інноваційна складова у сучасній вітчизняній філософській освіті: принципи впровадження. // Classic University in the context of Challenges of the Epoch. Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція. – 2016. – №1. – С. 143-144
 • Соболь Т.В. (у співавторстві). До питання про сутність і значення інновацій в контексті модернізації вітчизняної філософської освіти. // Молодий вчений. – 2016. – №9. – С. 207-211
 • Соболь Т.В. (у співавторстві) Специфіка та особливості сучасної вищої філософської освіти у Греції. // Молодий вчений. – 2016. – №8. – С. 395-398
 • Sobol T.V. (у співавторстві). The place of philosophy in the world educational space // // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Випуск 5-6 (153-154). –  К., 2016. – С. 153-161
 • Соболь Т.В. (у співавторстві) Вища філософська освіта у Франції та Італії: «виклики» та «відповіді» для України. // Молодий вчений. - 2016. - №7. – С. 486-490


Тypенко Вiтaлій Eдуардович

 • Туренко В. Е. Система вищої філософської освіти у Франції: спроба переосмислення // Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених – 2016. –№ 6. –  С. 212-214
 • Туренко В. Е. Теоретичні та прикладні магістерські програми з філософії: принципи та стратегії впровадження // Модернізація філософської освіти: виклики та перспективи: Урочистий симпозіум, присвячений Всесвітньому Дню філософії ЮНЕСКО у 2016 р. (17 листопада 2016 р.). Дільниця оперативної  поліграфії філософського факультету. – 2016. - № 1. – С. 23-25
 • Туренко В.Е. (у співавторстві) Новий підхід до розвитку компетентнісного напряму в організації освітнього процесу за Джоном Равеном. // Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м. Дніпро. 2017. – №2. – С. 155-158
 • Туренко В.Е. (у співавторстві)  Впровадження інновацій в практику викладання філософії – шлях до підвищення якості вищої освіти. // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро.  – 2017. – №1. – С. 147-150
 • Туренко В.Е. (у співавторстві) Університетська освіта: історія та сучасність у світлі європейських традицій. // Філософсько-гуманітарні читання: збірка наукових праць. – 2016. – №3. – С. 164 -170
 • Туренко В.Е. (у співавторстві) Вплив болонського процесу на реформи філософської освіти в Україні. // Практична філософія. – 2016. – №2. – С. 17-22
 • Туренко В.Е. (у співавторстві), Особливості реалізації принципів болонського процесу в європейських країнах. // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. – 2016. – №11. – С. 280-284
 • Туренко В.Е. (у співавторстві) Причини модернізації вітчизняної філософської освіти в контексті сучасних запитів ринку праці // Молодий вчений. – 2016. – №11. – С. 255-258
 • Туренко В.Е. (у співавторстві) Інноваційна складова у сучасній вітчизняній філософській освіті: принципи впровадження. // Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція. – 2016. – №1. – С. 143-144
 • Туренко В.Е. (у співавторстві). До питання про сутність і значення інновацій в контексті модернізації вітчизняної філософської освіти. // Молодий вчений. – 2016. – №9. – С. 207-211
 • Туренко В.Е. (у співавторстві)  Специфіка та особливості сучасної вищої філософської освіти у Греції. // Молодий вчений. – 2016. – №8. – С. 395-398
 • Turenko V.E. (у співавторстві) The place of philosophy in the world educational space // T.V. Sobol, V.E.Turenko, N. W. Yarmolitzka // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Випуск 5-6 (153-154). – К., 2016. – С. 153-161
 • Туренко В. Е. (у співавторстві)  Вища філософська освіта у Франції та Італії: «виклики» та «відповіді» для України. // Молодий вчений. - 2016. - №7. – С. 486-490