Проект "Філософія та соціально-політичні дослідження в радянській Україні другої половини 20 століття"


Опис й технічне завдання проекту


Дослідницька група проекту

Руденко Сергій Валерійович  - науковий керівник та автор проекту, доктор філософських наук, професор
ORCID
Web of Science Researcher ID
Scopus Author ID
SciProfiles
ResearchGate

Вілков Вячеслав Юрійович - старший науковий співробітник, кандидат філософських наук, доцент
ORCID

Вдовиченко Георгій Валерійович - старший науковий співробітник, доктор філософських наук, доцент
ORCID

Ярмоліцька Наталія Вікторівна - науковий співробітник, кандидат філософських наук
ORCID

Туренко Віталій Едуардович - молодший науковий співробітник, кандидат філософських наук

ORCID
Web of Science Researcher ID
Scopus Author ID
ResearcherGate

Запрошені дослідники

Базалук Олег Олександрович  - старший науковий співробітник (2019), доктор філософських наук, професор 
ORCID
Web of Science Researcher ID
Scopus Author ID

Ключові публікації за проектом

Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини ХХ століття : монографія / Л. В. Губерський, В. Г. Кремень, А. Є. Конверський та ін. — Київ, 2019. — 240 с.

ISBN 978-611-01-1949-8

Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини ХХ століття : монографія / Л. В. Губерський, В. Г. Кремень, А. Є. Конверський та ін. — Київ, 2019. — 240 с. ISBN 978-611-01-1949-8