Навчальні дисципліни


Освітньо-кваліфікаційний рівень – Бакалавр

Вступ до спеціальності

Історія і теорія вінодумства

Історія християнської філософії і теології

Ранні релігійні вірування та культи

Національні релігії

Буддизм

Географія релігії

Наука і релігія

Психологія та соціологія релігії

Релігійні та езотеричні вчення

Комплексний державний іспит з філософії і релігієзнавства

Іслам

Проблема буття в релігієзнавстві

Час як релігійна проблема

Філософія релігії

Історія релігії

Софійність київського християнства

Історія слов’янської релігійної філософії

Теорія й історія релігійного мистецтва

Історія світової релігієзнавчої думки

Віро повчальні тексти

Канонічне право

Релігійна етика й аксіологія

Правологія релігії

Історія письма й священних книг

Релігія і сучасні екологічні проблеми

Давні християнські церкви

Сучасні релігії світу

Християнство

Нові релігійні течії

Становлення релігійної думки в Україні: основні тенденції

Християнська антропологія та модернізм у сучасному католицизмі

Класична буддійська філософія

Розвиток  містичних учень

Протестантська філософія та філософія релігії Гегеля


Освітньо-кваліфікаційний рівень – Магістр

Методика викладання філософії та релігієзнавства

Історія вітчизняного та зарубіжного релігієзнавства

Екуменізм: проблеми релігійної єдності

Методологічні проблеми сучасного релігієзнавства

Феноменологія релігії

Релігійна антропологія

Біблеїстика

Релігія і політика

Релігійна етика й аксіологія

Патристика

Сучасна релігійна філософія

Іконологія

Державно-церковні відносини в Україні

Православ’я в Україні

Педагогічна (асистентська) практика

Сучасна релігійна ситуація в світі та в Україні

Релігія і глобалізація

Підготовка та захист магістерської роботи

Комплексні державні іспити

Курсова робота зі спеціалізації

Науковий семінар з релігієзнавства

Історія державно-церковних відносин

Людська суб’єктивність у філософії та релігії

Свобода совісті

Проблема життя й смерті в релігії та філософії

Християнсько-соціальні концепції

Концепції християнської моралі

Релігієзнавчі праці М.Єліаде

Основи християнської космології