Спеціалізовані вчені ради

 

 


Спеціалізована вчена рада Д 26.001.27

Голова спеціалізованої вченої ради - Руденко Сергій Валерійович
вчений секретар - Титаренко Вадим Анатолійович 

Спеціальності: 

  • 09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія
  • 09.00.05 - історія філософії

ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА СПЕЦРАДИ Д 26.001.27