Склад спецради Д.26.001.282014-06-11

Панченко Валентина Іванівна

/голова/ - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.08., 26.00.01.

2014-06-10

Руденко Сергій Валерійович

/заступник голови/- доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри української філософії і культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.07 - етика.

2014-06-09

Живоглядова Ірина Вікторівна

/вчений секретар/ - кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 09.00.08.

2014-06-08

Алєксандрова Олександра Василівна

доктор філософських наук, професор, професор кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність - 09.00.08.

2014-06-07

Аляєв Геннадій Євгенович

2014-06-07

Бондаревська Ірина Андріївна

2014-06-06

Бровко Микола Миколайович

доктор філософських наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національної музичної академії України ім.. П.І. Чайковського, спеціальність 26.00.01.

2014-06-05

Конверський Анатолій Євгенович

академік НАН України, доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету, завідувач кафедри логіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури

2014-06-04

Кривда Наталія Юріївна

доктор філософських наук, професор, професор кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 26.00.01.

2014-06-02

Малахов Віктор Аронович

доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософії культури, етики та естетики Інституту філософії ім.Г.С. Сковороди НАН України, спеціальність 09.00.07.