Наукове товариство студентів та аспірантів


Студенти, аспіранти і всі молоді науковці у підрозділах закладів вищої освіти об’єднуються у свої гурти: асоціації, об’єднання, братства, клуби, товариства. В залежності від вищого навчального закладу і підрозділу, такі організації не однакові. Десь окремо діють лише ради молодих вчених, десь — тільки наукові товариства студентів. Після тривалого обговорення і випрацювання позиції з цього питання, було ухвалено рішення поєднати на філософському факультеті всіх ініціативних молодих науковців в одному товаристві.

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка (НТФФКНУ), також відоме під коротшою назвою Товариство ініціативних науковців (ТІН), об’єднує молодих науковців філософського факультету, а також зовсім юних дослідників-початківців — усіх, хто бажає використовувати можливості для професійного саморозвитку на повну!

Нашою метою є створення сприятливого внутрішнього середовища для продовження освіти і науки на факультеті. Сьогодні товариство об’єднує 45 осіб, серед яких 4 асоційованих члени, 3 кандидати наук, 1 доктор наук та інші.

Спільними зусиллями членів нашого товариства ми:
1) проводимо організаційні, наукові та освітні заходи;
2) популяризуємо наукову діяльність серед студентської молоді філософського факультету, Університету та України;
3) представляємо інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених філософського факультету;
4) сприяємо підвищенню якості наукових досліджень;
5) сприяємо обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
6) сприяємо розвитку міжфакультетського, міжвузівського та міжнародного співробітництва;
7) взаємодіємо з науковими та науково-дослідними установами;
8) організовуємо наукову діяльність осіб-членів НТФФКНУ та тих, хто бажає до нього долучитися, заохочуємо до участі у науковому житті філософського факультету.

Ми активно допомагаємо науковому життю факультету і всім, хто бажає стати його частиною. Окрім регулярних зустрічей із експертами зі сфер науки, культури, філософії чи політики, ми також відстежуємо актуальні наукові конференції, найбільш культовою серед яких є, безперечно, Дні науки філософського факультету, на базі яких товариство щорічно організовує власні спеціальні секції. 

Перелік актуальних ресурсів Наукового товариства: 
Наш Instagram: https://is.gd/4tPFcS
Наш Telegram: https://t.me/tinffknu 
Наш YouTube: https://is.gd/SlJWkP 
Наш Facebook: https://is.gd/0NxzJ0

Керівний склад Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка:

Голова — Гуня Єгор Андрійович, студент 3 курсу бакалаврату спеціальності «Політологія» філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка;

Секретар — Хомич Владислав Русланович, студент 3 курсу бакалаврату спеціальності «Політологія» філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка;

Представниця у Раді молодих вчених Університету —Звягіна Аліса, студентка 1 курсу магістратури спеціальності «Філософія» філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка.