Умови проведення змагань


II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії та релігієзнавства проводиться у 3 тури:


Перший тур: виконання тестових завдань з релігієзнавства, які включають наступні теми:

Історія релігії:

- архаїчні форми релігії

- ранні національні релігії

- релігії сходу

- світові релігії

- неорелігії

Релігійне мистецтво:

- іконопис

- храмове мистецтво

- мистецтво Ренесансу

Психологія релігії:

- напрямки психології релігії

- релігійні почуття

- психоаналіз і релігія

Феноменологія релігії:

- сакральність

- релігійна символіка

- ритуалістика.

 

Приклад типового тестового завдання:

1). ІІ Вселенський собор відбувся:

               а) 325 року;

               б) 381 року;

               в) 391 року. 

 

Другий тур: виконання письмового творчого завдання за заданою темою.

 

Тематичні напрями

творчого письмового завдання за заданою темою:

 

1. Історія філософії:

- Особливості логічних вчень доби Еллінізму.

- Особливості гносеологічних вчень пізнього Середньовіччя.

- Філософія мови ХVІІІ століття.

- Філософія історії ХІХ століття.

- Герменевтична філософія ХХ століття.

- Українська академічна філософія.

2. Практична філософія:

- Філософські теорії справедливості.

- Філософські теорії публічності.

- Структуралістські концепції культури.

- Філософські теорії обґрунтування етичних норм і правил.

- Філософські проблеми "глобалізованого" людства.

3. Теоретична філософія:

- Методологічні засади прагматизму.

- Методологічні засади феноменології.

- Ключові метафізичні категорії.

- Фундаментальні онтологічні екзистенціали.

- Трансценденталізм у теорії пізнання.

4. Релігієзнавство:

- Донікейське християнство.

- Роль релігії в політичних процесах сучасності.

- Напрямки мусульманської релігії

- Первісні форми релігії

- Релігійне мистецтво доби Ренесансу.

- Релігія як соціальний інститут.

 

Учасники  конкурсу виконують роботу державною мовою або мовою навчання.

Критерії оцінювання письмових робіт:

1. Компетентність в проблематиці обраної теми.

2. Логічність та послідовність викладу матеріалу

3. Наявність оригінальної наукової позиції.

4. Володіння науковим стилем.

 

Третій тур: участь у роботі Круглого столу на тему « Значення трансцендентності для людського досвіду ».

Критерії оцінювання участі в дискусії на засіданні круглого столу:

1. Ступінь активності участі в обговоренні.

2. Наявність та рівень аргументованої позиції.

3. Коректність ведення дискусії.

4. Вміння узагальнювати результати наукової дискусії.